lördag, juli 13, 2024
HemVetenskapVärldens farligaste makthavare?

Världens farligaste makthavare?

Under senare decennier har den ledande globalisten, Microsofts grundare och hypermiljardären Bill Gates tagit upp familjen Rockefellers mantel och utvecklat deras globalistiska strategi vidare. Han har lyft den till en högre nivå genom att bygga upp en unik global politisk och finansiell maktposition, från vilken han kan berika sig än mer. Hans intressesfär omfattar likt en enorm bläckfisk snart allt av betydelse för alla människors liv och hälsa.

Gates har sina rötter i den amerikanska rashygieniska rörelsen där hans far länge var toppfiguren. Han har hållit föredrag där det klart framgår att ett mål är att kraftigt decimera mänskligheten på något sätt. Tänk på det när ni beslutar er för att ta eller inte ta något av de vacciner han promotar. Hela hans världsbild präglas av en övertygelse att mänskliga tekniska lösningar alltid är överlägsna det som frambringats av den naturliga evolutionen. Därför skall såväl vårt kött som våra spädbarns modersmjölk ersättas av en syntetisk produkt tillverkad i någon av Gates fabriker och vårt immunförsvar skall tillhandahållas av industrikemikalier fulla med farliga kemikalier i stället för det naturen utrustat oss med. Inget naturligt skall längre finnas kvar i Gates värld. Allt han har för sig skall ses mot denna bakgrund.

En som ingående kartlagt och kritiskt granskat vad oligarken Bill Gates håller på med, är den världskände advokaten Robert F. Kennedy Jr som är brorson till presidenten John F Kennedy. Kennedy har gjort en genomgång av Gates olika engagemang. Ta er tid och läs den redogörelsen, den kommer att ändra er världsbild. Kennedy lyfter fram Gates roll bakom coronapandemin och hans sponsring av WHO. Han har under 2020 aktivt medverkat till de nedstängningar av samhällsekonomin som försatt 100.000 amerikanska företag i konkurs och fört en miljard människor in i fattigdom och osäker livsmedelsförsörjning samtidigt som hans egen förmögenhet stigit med 20 miljarder USD. Han är tungt investerad i vaccinindustrin och lägger mycket stora resurser på vaccinpropaganda, där han bland annat pumpar in miljardbelopp i propagandamedierna för att skapa en positiv press kring vaccinkampanjen och sin egen person. Till exempel svenska Bonnier-pressen publicerade hösten 2020 ett mycket påkostat idolporträtt av honom skrivet av DNs Peter Wolodarskys hustru.

Gates satsar hårt på genmodifierade GMO-grödor, patenterade utsäden, giftbesprutning och syntetisk mat. Han är tungt investerad i multinationella livsmedelsjättar som Coca-Cola, Unilever, Philip Morris (Kraft, General Foods), Kelloggs, Procter & Gamble och Amazon (Whole Foods) som tillverkar och säljer den industrimat som orsakar Den Metabola Pandemin som kostar 40 miljoner människor livet varje år och som är grundorsaken till att många ny dör av Covid-19.

Gates är även investerad i företag som Monsanto och Bayer som tillverkar och säljer miljöförstörande cancerogena kemiska växtgifter och petrokemiska produkter för konstgödning. Han har i all tysthet köpt på sig ca. 100.000 hektar jordbruksmark och är idag USA:s största markägare.

Han har tvingat på fattiga afrikanska bönder ett katastrofalt misslyckat system för GMO och kemiskt- och fossilbränslebaserat industrijordbruk vars gifter decimerat den biologiska mångfalden och försurat enorma markområden genom insatsen av petrokemiska gödningsmedel. En studie fann att extrem hunger har ökat med 30 procent i de 18 länder som Gates riktade in sig på. Fattigdomen på landsbygden har spridit sig dramatiskt, och antalet hungrande människor i dessa nationer har ökat till 131 miljoner.

Gates hävade i sin okunnighet att en omvandling av de afrikanska småjordbruken baserad på global handel och agroindustri skulle öka den ekonomiska tillväxten och ge jordbrukarna bättre inkomster. Effekterna av en denna omvandling har i stället blivit förödande för majoriteten av de berörda afrikanska bönderna och hela samhällsstrukturen. Det har ökat trycket på mark och naturresurser, skapat beroende av dyra, försurande och förorenande insatsvaror. Ökat sårbarheten för klimatchocker. Kriminalisering av vedertagna metoder för utsädesbesparande och utbyte och försvagad nationell förmåga att stödja det egna jordbruket, är några av de resultat som Gates medverkat till.

Samtidigt som han skapat kaos inom såväl indiskt som afrikanskt jordbruk har hans vaccinationskampanjer i såväl Afrika som Indien kostat tiotusentals barns liv och lett till massterilisering av unga flickor.

Under 2020 har Gates storhetsvansinne och maktbegär tagit sig alltmer groteska former. Hans senaste och direkt livsfarliga experiment för livet på jorden, är att han umgås med planer att via så kallad geoengineering skärma av solljuset för att sänka jordens temperatur. Detta trots att den ringa uppvärmning som observerats sedan mitten på 1800-talet bara varit till gagn för livet på jorden. Gates är samtidigt tungt investerad i såväl olje- som kolindustrin, hans hyckleri saknar gräns.

Right Livelihood pristagren Vandana Shiva som är en av Gates mest uttalade kritiker, menar att han inte ser människor, han ser bara befolkningar. Han ser inte träd, han ser bara skogar. En värld styrd av oligarker som Gates skulle landa i en katastrof av bibliska mått om ingen sätter stopp för det. Tyvärr spelar vår politiska adelsklass med denne man och stödjer och uppmuntrar honom.

Rotary International är nära lierade med Gates, vilket tvingat mig att lämna Rotary efter många år sedan jag blivit medveten om vad Gates står för.

Lars Bern
Lars Bern
Lars Bern är teknologie doktor, f.d företagsledare, författare och samhällsdebattör. Frekvent inbjuden som kommentator i bl.a miljöfrågor.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här