lördag, april 13, 2024
HemVetenskapDet medicinska etablissemangets fiasko

Det medicinska etablissemangets fiasko

Under början av 1900-talet gjorde den medicinska vetenskapen många betydande framsteg som påtagligt förbättrade hälsovården och ledde till en snabbt ökande medellivslängd. Detta gav det medicinska etablissemanget hög status och förtroende hos allmänheten. Vi såg fram mot en framtid med allt färre dödliga sjukdomar.

Någonstans på vägen började dock det medicinska etablissemanget tappa kompassen och den positiva hälsoutvecklingen bröts omkring 1980. Ökningen av medellivslängden har sedan dess avstannat i flera länder och inom stora grupper har den förbytts till sin motsats. Orsaken är utbrottet av en omfattande pandemi av ämnesomsättningssjukdomar som redan drabbat uppåt halva världens befolkning och som står för nästan alla för tidiga dödsfall, närmare bestämt 40 miljoner per år. Pandemins grundorsaker är en massiv övergång till industriellt tillverkade livsmedel och officiella kostråd utarbetade på inrådan av det medicinska etablissemanget.

Utgående från starkt styrd och delvis helt förfalskad forskning påstod de tongivande medicinmännen att livsmedel som varit centrala under hela mänsklighetens utvecklingshistoria var de som orsakade de metabola sjukdomarna. Livsmedelsindustrin sadlade om till marknadsföring av en kost som varit främmande för människan under årmiljoner av evolution. Industrimaten kom alltmer att bli baserad på billiga råvaror såsom framförädlat spannmål, raffinerade fröoljor och olika former av socker. En amerikansk politisk kommitté utfärdade kostrekommendationer med denna inriktning och hela världen tog efter.

Resultatet kan vi se idag i form av en katastrofal ökning av fetma, hjärtkärlsjuklighet, diabetes, hypertoni, cancer, Alzheimer m.fl. metabola åkommor. Dagens Covid-19 pandemi är en följd av den metabola pandemin, eftersom allvarlig Covid-19 främst drabbar de redan metabolt sjuka. Utan den metabola pandemin hade vi inte haft Coronapandemin – ett totalt misslyckande för vårt medicinska etablissemang m.a.o.! Om detta kan ni läsa i min nya bok CORONAN och den Metabola Pandemin.

Och det medicinska etablissemanget fortsätter gräva allt djupare i den grop som de börjat störta ner mänskligheten i. Som sanningssägaren Aldous Huxley så träffande beskrivit fenomenet ”Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg, att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa längre.”

Covid-19 sjukdomen har av det senaste årets forskning visat sig vara inte en utan två sjukdomar. Dels innebär den en ganska normal förkylnings/influensainfektion orsakat av själva SARS-CoV-2 viruset, dels orsakar viruspartiklarnas s.k. spikar mycket allvarliga inflammationer hos många smittade. Det senare drabbar främst de som redan är metabolt sjuka, därav sambandet mellan pandemierna.

När viruset smittat en mänsklig cell börjar det föröka sig, vilket även innebär en kraftig produktion av spikproteiner. Dessa spikproteiner tar sig ut i kroppen med viruspartiklarna och kan angripa kroppens blodkärl, vilket hos mottagliga individer med svaga blodkärl (som nästan alla metabolt sjuka har) får fatala konsekvenser. Det manifesteras som inflammerade blodkärl och små blödningar i bl.a. de fina blodkärlen i lungorna. Blödningarna orsakar blodproppar i lungorna vilka täpper till aveolerna och orsakar andningssvårigheter som ofta är dödliga. Liknande skador orsakade av blodproppar uppstår även i andra organ i kroppen och förklarar den långtidscovid som drabbar vissa smittade.

Vad gör då det medicinska etablissemanget och deras medicinindustriella komplex i denna situation? Jo, man ser till att förbjuda gamla mediciner som visat sig mycket verksamma mot Covid-19 och som industrin inte tjänar några pengar på. Man publicerar fuskartiklar som falskeligen påstås visa att dessa mediciner är värdelösa.

I stället för att tillhandahålla den billiga bot av Covid-19 som är tillgänglig, tar man fram en rad nödgodkända genpreparat som döps om till vacciner och vars funktion är att få våra celler att producera – vad tror ni? Spikproteinerna som ju är de som orsakar den allvarliga covidsjukligheten. Man satsar på att på detta sätt få kroppen att producera antikroppar mot spikproteinerna. Om denna antikroppsfunktion av någon anledning inte fungerar som den skall orsakar det injicerade preparatet just de skador på blodkärlen som ofta visar sig vara fatala vid Covid-19 – ett fullständigt vansinnigt hasardspel med människors liv och hälsa! Sedan sjösätter man en global kampanj för att injicera hela mänskligheten med dessa ytterst riskabla nödgodkända och outprovade preparat.

Inkomsterna för det medicinindustriella komplexet med Big Pharma i centrum kommer att uppgå till tusentals miljarder kronor. Det finns ingen anständighetens gräns för girigheten, nu när man även lanserar en kampanj för att även injicera barn och unga som inte ens normalt blir sjuka av en Covid-19 smitta. Däremot får de alla de fatala biverkningar som kommer uppträda och vi kommer att se många barn och unga döda, sjuka och märkta för livet. Det blir precis som med narkolepsin efter svininfluensavaccinet fas tusenfalt mer omfattande.

I dagarna har den världskände advokaten Dr Reiner Fullmich startat en process mot samma etablissemang för brott mot mänskligheten. På detta sätt fullbordar nu det medicinska etablissemanget med alla sina av Big Pharma ägda grandiosa professorer sitt totalfiasko och gropen de gräver för mänskligheten blir bara djupare.

Lars Bern
Lars Bern
Lars Bern är teknologie doktor, f.d företagsledare, författare och samhällsdebattör. Frekvent inbjuden som kommentator i bl.a miljöfrågor.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här