lördag, april 13, 2024
HemInsändareWhite flight - nu även i Sverige

White flight – nu även i Sverige

White flight är ett amerikanskt begrepp som beskriver storskalig migration av euro-amerikaner från områden med blandad etnicitet till områden där de flesta liksom de själva har europeisk eller euro-amerikansk etnicitet.  I Sverige uppträder fenomenet då andelen utomeuropeiska invånare i ett område når en brytpunkt på 3–4%. Processen är långsam till en början men accelererar allteftersom och till slut blir bostadsområdet helt tomt på etniska svenskar. Det börjar med att välutbildade och höginkomsttagare för att sedan inkludera alla svenskar. Idag är bostadssegregationen i Sverige total.

White flight är inte bara begränsat till bostadsområden, det är ett fenomen som vi nu ser inom en rad olika yrkessektorer Det började ursprungligen inom taxi och bussbranschen, restaurangbranschen och städsektorn, men nu märker vi samma mönster inom andra områden, inklusive äldrevård, sjukvård, socialtjänst, skola och kriminalvård, för att nämna några. Toleransen mot utomeuropeiska invandrare på arbetsplatsen är troligtvis högre än 3-4% men det finns definitivt en brytpunkt när arbetsplatsen blir outhärdlig för vanliga svenskar. Om man inte vill bo i samma bostadsområde varför skulle man vilja arbeta på samma arbetsplats?

Kriminalvården

Ta kriminalvården som exempel. De kommande 2–3 åren krävs det enligt senaste beräkningar 5 000–6 000 nyrekryteringar. Jag tror inte många svenska män och kvinnor är villiga att arbeta i en fängelsemiljö där den övervägande majoriteten av de dömda för grova brott är utomeuropeiska invandrare? Den psykiska påfrestningen av förolämpningar, hot och våld kommer tillslut leda till att allt fler svenskar lämnar kriminalvården. Den kvarvarande rekryteringsbasen blir mestadels invandrare. Vilken inverkan kommer klanlojaliteter och släktband att ha på säkerheten och arbetsmiljön på svenska fängelser framöver? Har någon genomfört en konsekvensanalys?

Skolan, förlossningen och vården

Ett annat exempel är svenska skolan. Vilka svenska pedagoger vill jobba i skolor i så kallade utsatta områden där ingen kan tala riktig svenska? Hur länge står man ut med hot, våld och antisocialt gängkriminellt beteende? Skolan har kanske tagits över av Muslimska brödraskapet, vilken svensk lärare vill jobba där?

Kommer svenska kvinnor vill arbeta inom förlossningsvården där majoriteten av föderskorna på vissa platser är invandrarkvinnor? Att tvingas hantera utomeuropeiska släkter och klaner med främmande kulturer och traditioner i sjukhusmiljö är psykiskt påfrestande. Hur ser den arbetsmiljön ut? Hur länge står man ut?

Kommer svenskar att vilja arbeta inom äldrevården och på vårdhem där majoriteten av vårdarna och vårdtagarna är invandrare? Hur är det att vara socialsekreterare och dagligen tvingas bemöta och hantera utomeuropeiska invandrare och klaner och dagligen bli utsatt för hot och våld? Hur många har redan slutat och hur många förväntas sluta? Vilka kommer att rekryteras framöver för att fylla vakanserna? Dagis och förskolor med stora grupper utomeuropeiska invandrarbarn. Kommer svenska dagisfröknar vilja arbeta där? Skatteverket, vad händer när klanmentaliteten och gängkriminella få fotfäste där?

Detta hotar alla välfärdssystem och trygghetssystem som tidigare generationer har byggt upp. Vidare skapar det psykisk ohälsa och depression hos alla som tvinga arbeta inom det mångkulturella experimentet. Ansvariga för den katastrofen sitter fortfarande kvar i riksdagen och på sina maktpositioner.

Räddningen tror jag finns på landsbygden där den svenska kulturen och sammanhållningen fortfarande är stark. Bostäder i storstäderna är fortfarande övervärderade och man kan göra en mycket bra affär genom att sälja bostaden i storstan och köpa en fin gård eller hus på landet eller i Norrland.

Möjligheten att arbeta hemifrån på distans är utomordentligt goda med dagens teknik. Eller varför inte starta verksamhet på den egna fastigheten. Skaffa många barn som får växa upp i en trygg svensk miljö. Handla lokalt och lokalproducerat. Bygga nätverk med likasinnade och distansera sig själv och sin familj så lång som möjligt från det mångkulturella kaoset och kommande samhällskollaps.

Framtiden ligger på landsbygden och lokala samhällen.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här