tisdag, juni 18, 2024
HemPolitik670 000 utländska medborgare förväntas kunna rösta 2022

670 000 utländska medborgare förväntas kunna rösta 2022

I en statistiknyhet rapporterar  Statistiska Centralbyrån, SCB, att antalet röstberättigade i samtliga tre val 2022 förväntas öka med 180 000 personer till 7,5 miljoner. SCB skriver: ”Utöver längre livslängd och fler unga förstagångsväljare så bidrar antalet nyblivna svenska medborgare till att antalet röstberättigade svenska medborgare ökar i Sverige.”

Enligt SCB ökar antalet röstberättigade med 180 000 personer. Ökningen avser de väljare som har rösträtt i samtliga tre val; riksdags-, region- och kommunvalet. Antalet förstagångsväljare väntas öka med 40 000 personer. Förstagångsväljare definieras som svenska medborgare som uppnår rösträttsålder mellan valen och är folkbokförda i Sverige. 

Antalet röstberättigade kan endast öka på tre olika sätt: 1) genom att förstagångsväljarna ökar mer än antalet väljare som dör, 2) genom positiv nettoåtervandring av svenska medborgare, samt 3) genom utdelning av svenska medborgarskap. Antalet invånare, inklusive utländska medborgare, som kommer att ha uppnått rösträttsåldern under mandatperioden är ungefär 450 000, visar Folkungens undersökning i SCB:s statistikdatabas. Samma period kommer ungefär 371 000 personer att ha dött, baserat på antalet döda perioden 2017-2020. En övre gräns för hur mycket antalet röstberättigade kommer att ha ökat på naturlig väg, är alltså 80 000. Den siffran inkluderar väljare som är utländska medborgare och därför som allra minst saknar rösträtt i riksdagsvalet.

Skillnaden  mellan ut- och återvandring bland svenska medborgare är inte känd när detta skrivs, men torde påverka antalet röstberättigade i låg utsträckning. Det är därför rimligt att slå fast att minst 100 000 av ökningen av antalet röstberättigade utgörs av utdelade medborgarskap. 100 000 röster motsvarar ungefär fem mandat i riksdagen.

Trots att det vore enkelt för SCB att redogöra för hur många medborgarskap som delats ut mellan valen, undviker man att göra detta i sammanhanget tillkommande rösträttsberättigade personer.

SCB meddelar också att antalet utländska medborgare som genom sin folkbokföringslängd i Sverige har rösträtt i kommun- och regionalval, nu uppgår till 670 000 personer. Det är en ökning med 130 000 personer från förra valet. Gruppen visar stor könsobalans; 54,9% män och 45,1% kvinnor. Utländska medborgare får rösträtt när de varit folkbokförda i Sverige i tre år.

 

Från skribenten

2 KOMMENTARER

  1. Det var förvånande att man får rösträtt så pass snabbt. Det innebär ju att man inom en mandatperiod kan importera människor, betala dem med skattepengar från svenskar och därmed alltså köpa deras röster inför nästa val. Vilket väl är det som görs mer eller mindre precis så.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här