onsdag, juni 19, 2024
HemKulturAtt vakna är att upptäcka ondskan

Att vakna är att upptäcka ondskan

Det mesta eländet omkring oss är bara symptom. Det är symptom på ett andligt krig. Vänster och höger är en distraktion. Kriget står mellan gott och ont. Eller som jag ser det, ett krig mot kristendomen. Det vi dagligen ser som hat mot Europa och rasism mot européer, både utifrån och från våra egna ledare, är egentligen ett krig mot den kristna världen. Om du är vit europé ser våra fiender dig som representant för det kristna Europa, vare sig du är bekännande kristen eller ej. De önskar din död och ditt folk utplånat.

Tror du fortfarande på slumpen? Dina fiender vill utrota dig, liksom din släkt och ditt folk. Bild: kollage / okänd.

Om det andliga kriget sade Paulus: ”Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” Rustningen består enligt honom av sanning, rättfärdighet och tro.

Att återupptäcka ondskan

Ett av de största problemen med sekularismen är förlusten av begreppet ondska och insikten om att den har fysiska representanter ibland oss. Det gör att människor ibland blir förvånade över händelser som verkar obegripliga och orelaterade. Då brukar de utbrista ”Hoppsan, vi har varit naiva. Igen.” Att en människa ”vaknar” innebär egentligen att han upptäcker att ondska faktiskt existerar. Att det finns människor och krafter som profiterar på honom utan hänsyn, som vill honom illa, ja till och med utrota hans efterkommande. Från att ena dagen tro att världens trista utveckling beror på otur, blir han nästa dag medveten om fiender han inte visste om och knappt kan se. Det är därför det är skrämmande och känslomässigt omvälvande att vakna. Upptäckten av ondskan brukar leda till att man går igenom en process med känslor som rädsla, sorg, ensamhet, uppgivenhet, ilska, hämndbegär och frustration.

I Skapelseberättelsen läser vi om när Adam och Eva vaknade. Efter att de hade ätit av den förbjudna frukten konstaterade Gud ”Se, mannen har blivit såsom en av oss, så att han förstår vad gott och ont är.” Efter uppvaknandet är det inte ovanligt att man går vidare och upptäcker att även godhet finns och man får en gudstro. På så vis återfår man balans och sinnesfrid. Även om man känner frustration över att inte kunna göra så mycket själv kan man ändå hysa en känsla av frid och frihet i en ofri värld. Eller som ondskans främste motståndare själv uttryckte saken: ”Då ska ni förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria”.

Ondskan arbetssätt

Ondskan har många verktyg. Bland annat angriper den ständigt de tre eviga (platonska) värdena det sanna, det goda och det sköna. Dessa tre påminner om ”vapenrustningen” ovan, som består av sanning, rättfärdighet och tro. Ondskan främjar deras motsatser, nämligen lögn, ondska och fulhet. Det försvagar vår vapenrustning, skapar demoralisering och uppgivenhet.

Kriget mot det sanna

Sanningen angrips ständigt i det offentliga rummet och media sprider villigt lögner. Ju fler lögner desto mer presstöd. Skadliga medicinska preparat fortsätter att marknadsföras av myndigheterna som som ”safe and effective”. Uppenbara skador, biverkningar och dödsfall förnekas och sopas under mattan av de myndigheter som har betalt för att värna folkhälsan. Det har satt tydliga spår i födelsetalen. Klimatlögnen fortsätter att propageras för att främja de gröna charlatanernas affärer, till priset av folkets fattigdom och utbredd klimatångest. Den biologiskt självklara sanningen att det finns två kön har kollrats bort av akademierna med hittepå som ”tilldelat kön”. För att bara nämna några exempel; lögnerna är många.

Fallande svenska födelsetal sedan COVID-vaccinens införande. Bild: Nils Littorin, COVID-vaccinens konsekvenser, SwebbTVs höstkonferens 2023.

Kriget mot det rätta

Till skillnad från sanningen är det rätta subjektivt. Det rätta beror på vilken moralisk skala man använder. Attackerna mot det rätta går ut på att byta ut vår värdeskala, att på så vis göra det som tidigare var rätt till fel och vice versa. Vi har varit ett folk med en kristen värdeskala; den har gett oss livsregler som skyddat oss och bejakat livet. Den skalan har bytts ut mot Värdegrundens™ syntetiska värdeskala som förvandlar oss till en självmordssekt. Plikten har bytts ut mot egoistisk njutningslystnad. Värnandet av barn och handikappade har ersatts av abort som frihetlig dygd. Strävan efter fred och samförstånd har bytts mot blodtörst och hämndlystnad. Till och med den grundläggande bibliska plikten att ”uppfylla jorden” och ”lägga den under oss” har ersatts av den självutplånande ideologin antinatalism. Våra fiender kunde inte vara nöjdare.

Antinatalistisk propaganda för universitetsstudenter. Bild: okänd / reddit

Kriget mot det sköna

Roger Scruton: Skönhet är ett ändamål i sig självt – något som vi strävar mot för sin egen skull och som vi inte vidare behöver motivera. Skönheten bör därför jämföras med det sanna och det rätta. Den är en medlem i en trio av ultimata mål som vårt förnuft strävar mot.

Jämför ett så vardagligt föremål som en lyktstolpe från förra sekelskiftet med en dito från modern tid. Den förra vacker och den senare tråkig och själlös. Man visste att en vacker miljö skapar bättre, harmoniska och lyckliga människor. Trots att det sägs varit ”fattigare” tider och skatten betydligt lägre hade man råd att lägga resurser på skönhet. Så blir det med ledare som strävar efter folkets bästa.

Betrakta städerna idag. Se arkitekturen, konsten, reklamen, underhållningen och människorna. Man kunde tro att nu när vi är så mycket smartare och rikare skulle vi ha råd att skapa ännu vackrare miljöer. Istället är det mesta billigt och fult.

Reklam som till och med är villig att offra profiten för att sprida fulhet. Bild: okänd internet / Calvin Klein

De flesta av oss har en medfödd känsla för vad som är vackert och vad som är fult. Moderniteten gör ständigt våld mot denna känsla. Det bryter ner. Det förnedrar.

Förr skulle konsten smycka, försköna, lyfta själar mot gudomlighet, visa på hjältar och ideal att sträva mot. Idag ska konsten förarga och ”skapa debatt”. Förnedringskonst.

Samma är det med arkitekturen. Den ”måste spegla vår samtid” lyder arkitektkårens mantra. Samtiden gestaltas bäst med glas, betong och rostig plåt, så kallad cortén. Wikipedia: corténstål är namn för en grupp stållegeringar, som i första hand använts till värmeledningspannor, plåtkaminer, avgasrör och skorstenar. Förnedringsarkitektur helt enkelt.

Det är ingen slump

Den som upptäckt ondskan slutar tro på slumpen. Visserligen kommer man långt med vanlig hederlig dumhet. Men när allt sammanfaller, när förödelsekrafterna drar åt samma håll, harmonierar likt instrumenten i en orkester, när lögner, människofientlighet och fulhet samverkar, när det till och med görs trots att det är uppenbart dåligt för affärerna – då måste man dra slutsatsen att fientlig verksamhet ligger bakom.

Bekämpa ondskan

Det är lätt att motverka ondskan. För att citera den gamla Boken igen: Stå emot djävulen, så ska han fly från er. När tillräckligt många står emot blir det en ostoppbar kraft. Ondskans problem är att den parasit. Den föder inga egna barn, den behöver dina. Den har inget eget land, den behöver ditt. Den har inga egna pengar utan suger ut dina.

Stå emot genom att tala sanning, gör det som är rätt, skapa skönhet. Undanhåll ondskan dina barn genom att fostra dem till goda, starka människor som också vet att ondskan finns. Ge den inte tillträde till ditt land utan tala tydligt om den, peka ut den, skratta åt den. Ge den inga pengar, bojkotta ondskans kolportörer, handla i så stor omfattning som möjligt med hederliga motparter.

Att vakna är första steget. Att identifiera ondskan rent fysiskt lämnas som en övning åt läsaren. Övning ger färdighet.


Omslagsbild och villkor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Satan_before_the_Lord.jpg

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här