måndag, mars 4, 2024
HemOpinionAvskaffa religionsfriheten

Avskaffa religionsfriheten

En uppmaning att avskaffa religionsfriheten låter naturligtvis barock, ja nästan blasfemisk i vår sekulära och upplysta samtid.

Man måste skilja på rätten till frihet från religion och rätten att få utöva religion. Rätten att slippa är fundamental. Ingen ska tvångsanslutas till ett samfund. Det vore lika osmakligt som den tidigare kollektivanslutningen av fackliga medlemmar till Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Man kan inte tvinga någon att tro, även om Värdegrunden är ett tappert försök därtill – en konstruerad ersättningsreligion i andan av den revolutionära Kulten av Det Högsta Väsendet.

Nej det är rätten att utöva vissa specifika religioner, som islam, som bör avskaffas. Det vore fullt rimligt. Givetvis förbjuds därmed även det tillhörande byggandet av moskéer, barbariska könsstympningsritualer av små pojkar och flickor med mera. I civiliserade länder som Schweiz har värdfolket redan beslutat om vissa förbud i den riktningen. Naturligtvis vore det en frihetsinskränkning för de nysvenskar och gästarbetare som vill flytta hit, men det är egentligen självklart att gästen underkastar sig värdfolkets seder, bruk och önskemål. Passar inte galoscherna kan man välja ett annat värdland.

Samtidigt som det vore en inskränkning för gästerna vore det en viktig frihetsgarant för värdfolket. Bakom religion döljer sig inte bara en gudsuppfattning och regler för mat och dryck. Somliga religioner har politiska ambitioner och strävar efter maktövertagande. Ska subversion tolereras bara för att det seglar under religionsflagg? Religioner med ambitionen att ta över värdsamhället borde rimligen förbjudas hos varje folk med självbevarelsedrift.

Att tillåta subversion via religion är samma principiella problem som ett naivt förhållningssätt till icke-våldsprincipen, vilken stipulerar att man inte får slå förutom i självförsvar. Vad innebär självförsvar? Är det att skjuta tillbaka först när man blivit skjuten? Innebär det att ignorera en fientliga trupprörelser utanför stadsmuren ända tills de sätter murbräckan mot stadsporten?

Man måste se längre än bara till vad sker just nu. Man måste även bedöma risken för vilka faror som kan ske i framtiden. Det behöver inte göras med vetenskaplig precision. Det räcker gott med en rimlig gissning baserat på till exempel historiska mönster. Islam har en mycket tydlig historia av dominans. Det finns inbyggt i trossatserna. Det är tillräckligt för att förbjuda dess utövning här. Eftersom vi inte har någon nytta av Islam i Sverige är det rationellt att hellre fälla än fria. Hellre en potentiellt farlig muslim för lite än en för mycket. Inte ens självaste demokratin har med rationalitet att göra, man röstar som man för tillfället känner. Samma måttstock räcker för att förbjuda en subversiv religion.

Vi har dresserats att tänka universellt. Alla är lika värda. Alla ska vara lika inför lagen. Alla religioner är likvärdiga och tillåter vi en måste vi tillåta alla andra. Faktum är att vi inte behöver tillåta alla religioner. Vi bestämmer själva. Vi behöver inte ens motivera rationellt exakt varför vi skulle förbjuda Islam. Vi kräver knappast en logiskt sammanhängande motivering av dem som gör sig skyldiga till att rösta på Annie Lööf.

Våra förfäder resonerade på detta sätt. För dem var det självklart att främlingar ska dömas hårdare än värdfolket för samma brott. Därför var det förbjudet med judendom och icke-luthersk kristendom i landet. Islam var långt borta och hade ännu inte blivit ett problem men skulle garanterat förbjudits på samma grund. Eftersom statskyrkan var en del av maktapparaten kom den givetvis att politiseras och korrumperas. Det är inte önskvärt att återupprepa. Men religionen bör absolut vara en faktor när uppehållstillstånd övervägs. Islam har hög riskfaktor och bör inte släppas in i landet i några större volymer.

Som alltid här på Folkungen menar vi att allt detta löser sig automatiskt när politiska beslut återförs på lokal nivå. Föreställ dig scenen när sockenrådet i Knäckebyhult ska överväga huruvida man ska ta emot 50 afghanska muslimer, och socknen ska betala deras mat, husrum, körkort, sjukvård, skola, samt lämna föreningsbidrag för att bygga moské bredvid bykyrkan.

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här