lördag, juli 13, 2024
HemPolitikDags att tänka på oss själva

Dags att tänka på oss själva

Vi är kuvade under en ideologi där dörrmattan är idealet. Till varje pris ska vi öppna våra gränser, våra plånböcker och våra hjärtan. Ju mer folk trampar på oss desto godare känner vi oss. Att det riskerar att skapa en odräglig, våldsam och fattig framtid för våra egna barn spelar ingen roll.

Det här synsättet var helt främmande för våra förfäder vikingarna. I det avseendet är vi inte ett dugg bättre än dem, snarare sämre.

Faksimil från SAS-reklam

Det var naturligtvis inte bara vikingarna som insåg att man först och främst tar hand om sina egna. Alla civilisationer med självbevarelsedrift har resonerat på det sättet. I våra gamla landskapslagar gällde inte likhet inför lagen. Det var självklart att främlingar var mindre värda och skulle ha svårare straff för samma brott. Lagens uppgift var att bevara samhället, friden och ordningen.

Ett viktigt syfte med de tio budorden är just att bevara samhället. Ett av budorden säger att du skall älska din nästa. På engelska lyder det love your neighbour, vilket tydligare uttrycker vad det handlar om. Det är faktiskt först och främst din granne och dina närstående som du ska älska, inte hela världen. Så bevarar man sin civilisation.

Flera regenters valspråk visar det synsättet.

 • Fäderneslandet (Gustav III)
 • Gud och folket (Gustav IV Adolf)
 • Folkets väl min högsta lag (Karl XIII)
 • Sveriges väl (Oscar II)
 • Med folket för fosterlandet (Gustav V)
 • För Sverige – I tiden (Carl XVI Gustaf)

Ingen av regenterna hade valspråk som Allas lika värde, Humanismen framför allt, Hjälp alla fattiga barnen, Släpp in alla som det är synd om.

Man ställer sig frågan hur det blivit viktigare för västerländska stater att ägna sig åt självdestruktiv välgörenhet på bekostnad av sin egen överlevnad. Det har sannolikt med FNs deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 att göra. Den säger att ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”. Den här deklarationer har fått enorma destruktiva konsekvenser. Det är naturligtvis en fin sak att hjälpa människor i nöd, men livet är fullt av kompromisser. Det är inte fint att hjälpa människor om det drabbar dina egna.

”Sverige” har skrivit under internationella överenskommelser om asylrätt. De går inte att lagstifta bort. Men än så länge är Sverige en suverän stat, det vill säga vi kan göra vad vi vill. Vi kan dra oss ur internationella överenskommelser. Vi kan dra oss ur FN. I teorin finns inget som hindrar en suverän stat att göra det. Det skulle givetvis få konsekvenser, det skulle kosta. Men vad kostar det inte i långa loppet att inte få styra sitt eget land?

Redan innan vi lämnat FN finns det mycket vi kan göra. Till att börja med kan vi avvisa alla långväga lycksökare och falska asylanter som vi inte har nytt av och skicka hem dem som kommit hit på falska premisser. Vi kan omedelbart sluta ge invandrare bidrag. Vi kan omedelbart sluta skicka biståndspengar till korrumperade politiker i varma länder.

FN och den globalistiska ”humanismen” har starkt folkligt stöd på grund av intensiv propaganda som börjar redan i skolorna och fortsätter livet ut i media och politik. Men vi behöver börja någonstans, på gräsrotsnivå. Så uttryck offentligt ditt motstånd mot all form av överstatlighet, förklara att värde är subjektivt och dina barn är mer värda än Muhammeds, förklara att svenska skattepengar ska gå till dem som slitit ihop dem. Inget av detta förhindrar att du blir fadder för ett hungrigt barn i Långtbortistan.

Var inte blyg. Vi behöver inte skämmas för att först och främst vilja ta hand om våra egna. Det är moraliskt rätt och det mest naturliga i världen.

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

1 KOMMENTAR

 1. Klaus, god fortsättning på 2022 och tack för Du mentalt i tid och rum vill, kan OCH vågar producera resultat, som vänder upp och ner på det mentala TÄNK, som 97% av Din svenska marknad, under förbrukad tid i livet lärt, tränat och betygsatts att livslångt LYDA i tid och rum, d.v.s. att i tal eller text producera namn, ord eller begrepp, utan nytta, ansvar och risk i tid och rum, d.v.s. i STRID med den kvalitet och säkerhet i tid och rum som partipolitisk svensk lagstiftare fastställt i EU-rätt och som EU-domstol med säte Luxemburg har monopol på att tolka, med företräde över svensk grundlag, svensk lag eller förordning, samt eventuell hittepålag eller normering, som EN human svensk aktivist eller ett laglöst kollektiv av humana svenska aktivister hittat på, med avsikt och mål att mentalt lura/blåsa varje ENskild mentalt felskolad svensk unionsmedborgare, som är lärd, tränad och betygsatt att livslångt förneka information/budskap som förvirrar ENskilt utvecklat och ägt TÄNK i ENskild utvecklad och ägd mental fyrarummare.

  T.ex. att tänka på ”oss” själva – byter mitt mentala Jag till ”att tänka på dig själv”. ”Vi” är kuvade byter mitt mentala Jag till ”Du är kuvad” och ”vi” öppna ”våra” gränser till ”Du öppnar nationella gränser” o.s.v.

  PS. Min mentalt skolade fyrarummare, producerade under flera år i tal eller text laglösa svenska kollektiva pronomen, i STRID men ENskild utvecklad och ägd mental kunskap att sedan 1989 mentalt förstå när, var och varför, i nutid, nära framtid och rum. DS.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här