lördag, juli 13, 2024
HemPolitikDemokrati varken betyder eller garanterar frihet

Demokrati varken betyder eller garanterar frihet

Demokrati betyder folkstyre. Ordet är eller borde vara värdeneutralt och väl definierat. Det är det inte. Istället förknippas ofta en rad begrepp med demokrati, som inte alls har med folkstyre att göra. Regeringen skriver t.ex. via Kulturdepartementet så här (i dokumentet ”Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara”):

”Den svenska demokratin står på en stark grund. De grundläggande fri- och rättigheterna har en stabil förankring i befolkningen. Valdeltagandet är högt. Tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor är stor. Demokratin är väl rustad inför framtiden.”

Jag vill här visa på att demokrati och frihet inte alls är samma sak. De sällsamma tidevarv vi nu upplever, ger nämligen goda exempel på majoritetens tyranni. Flera länder har tillämpat s.k. lockdowns som ett försök att kontrollera spridningen av coronaviruset. De mer extrema exemplen har implementerat vad som i princip är husarrest för de egna medborgarna. (Saker ska kallas vid deras rätta namn). Någon evidens för att sådana lockdowns skulle förhindra spridningen av luftvägsinfektioner, finns inte. 

De länder vars grundlag eller konstitution inte förhindrar att den valda lagstiftande församlingen beslutar/lagstiftar om lockdowns, exemplifierar följande: lagstiftarna fattar i god demokratisk ordning beslut om att fråntaga medborgarna den grundläggande rörelsefriheten. Demokrati garanterar alltså inte frihet och demokrati kan – men måste inte – leda till ett fundamentalt ofritt samhälle. 

För den förtryckte är det förstås egalt om förtryckaren påstår sig ha ett demokratiskt sinneslag eller ej.

Daniel Andrews är ledare för Labourpartiet i den australiensiska delstaten Victoria. Han är tillika delstatsregeringens chef. Helt nyligen yttrande han följande ord på en presskonferens:

”…from a situation where, to protect the healthsystem, we got everybody locked down. We are gonna move to a situation where, to protect the healthsystem, we gonna lock out people who are not vaccinated and can be. If you are making the choice not to get vaccinated, then you are making the wrong choice. …[]… It’s not gonna be safe for people who are not vaccinated to be roaming around the place spreading the virus. That’s what they will be doing. …[]…but yes, there is gonna be a vaccinated economy and you get to participate in that if you are vaccinated.” 

En demokratiskt vald, högt uppsatt politisk företrädare i den representativa demokratin Australien, uttrycker sig alltså på detta sätt. Inte den högsta regionala representanten för kommunistpartiet i en del av Kina. ”Det kommer att finnas en vaccinerad ekonomi och du kommer att få deltaga i den om du är vaccinerad”. 

Jag vill nog påstå, i en lekmannaframställning, att demokratin gör två saker: dels beslutar den hur stor makt det allmänna ska ha över individen och familjen, dels fördelar den makten och kontrollen över det allmänna. Det första är en långsam process, om än föränderlig,. Där inkluderas saker som skoltvång, värnplikt, beskattningsrätt, m.m. Helt enkelt det allmännas möjligheter till ingripande och frihetsbegränsande åtgärder. Det andra är vad som rutinmässigt sker i valen. 

Uppenbart har det allmänna i en rad länder givits för stor makt. Även så i Sverige, trots avsaknad av lockdown här. Det är mer angeläget än någonsin att lyfta frågan hur individen och familjen ska skyddas mot majoritetens tyranni.

Från skribenten

1 KOMMENTAR

  1. Nej det är ju hemskt att höra hur självutnämnda ”liberala demokrater” som t.ex Annie Löfv stå och påstå att man måste ändra grundlagen för att förhindra att vissa folkvalda partier ska få någon makt.
    Var det inte något i den stilen som nazisterna gjorde i Tyskland när det hade fått majoritet i deras parlament på 30-talet. Likheten mellan Adolf och Annie är ju slående.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här