onsdag, april 24, 2024
HemPolitikEtt historiskt val - men inte på det sätt du tror

Ett historiskt val – men inte på det sätt du tror

Opinionsmätningarna visade att utgången i valet kunde bli precis hur som helst. Flera partier har periodvis hängt på spärren. Blocken har varit helt jämna. Ingen har vågat ha en uppfattning om Partiet Nyans möjligheter.

Att reslutatet nu blev som det blev, kan därför knappast beskrivas som en överraskning.

Istället är det något annat som gör detta val historiskt: vi har förmodligen sett början till slutet för det svenska valsedelssystemet. 

Det tog över hundra år innan riksdagen stiftade en vallag som krävde att valsedlarna presenteras väljaren utan insyn för andra. Stanna gärna upp här en stund och låt det sjunka in. 

Över hundra år. I det där märkliga landet i Norden, som sägs vara så demokratiskt. Så folkstyrt. 

I över hundra år låg de förtryckta valsedlarna helt öppet. Inte sällan beslutade kommunens valnämnd att lägga uppstickarpartier eller etablerade småpartier på ett eget bord. Alla skulle se om någon dristade sig att välja ett parti som befann sig utanför etablissemangshängnet. Och strategin fungerade. Världens modernaste land, snabba att anamma nya moden och musik, fick ett trögrörligare politiskt system än sina grannländer. Endast omvälvande händelser kunde föra nya partier in i riksdagen. Nedskuren kristendomsundervisning, miljöförstöring och invandringsraseri. 

Vad var det som gjorde att vallagen ändrades och kravet på skärmning infördes? I valet 2018 hade OSSE valobservatörer på plats och de kritiserade att valsedlar presenterades helt öppet. Något liknande stod nämligen inte att finna i den utvecklade världen. 

Voj, voj. Vad göra? Man skulle kunna förändra systemet i grunden – jag beskriver längre ned hur – men det ville man förstås inte. Då skulle en av det politiska etablissemangets konkurrensfördelar glida dem ur händerna; det enorma besvär valsedelslogistiken utgör och småpartiernas kostnad för detta. Sålunda infördes kravet på skärmning. Man ändrade också vallagen så att endast röstmottagare får fylla på valsedlar. 

Vi ser nu resultatet. Makalösa köer och väntetider för att få rösta, samt oordning bland valsedlarna. Det senare inte minst orsakat av sabotage. 

Valchefen i Göteborg, Frida Nowotny, uttalar sig i Göteborgsposten:

”- Det vi får in rapporter om nu är ju valsedlarna, det är rörigt och många upplever att valsedlar försvinner. Det sker lite överallt.”

Hon förklarar saken med:

”- Det är en effekt av den nya lagstiftningen att man ska ta valsedlar en och en.”

Följande missförhållanden kommer finnas i ett stort antal dokumenterade fall efter detta val: Valsedlar som döljs av väljare genom att läggas bakom andra partiers valsedlar. Valsedlar som helt sonika stjäls. Röstmottagare som inte placerar valsedlarna i ställen i enlighet med de principer som valnämnden har beslutat. Röstmottagare som är ohederliga, alternativt obegåvade gränsande till efterblivna, och därför inte lägger ut ett eller flera partiers valsedlar. 

Örebropartiet har drabbats av det sistnämnda och har dessutom fångat det på film. Minst två klipp sprids i snabb takt på twitter. Min hustru avlämnade valsedlar i fem vallokaler i Kramfors kommun. I fyra av dessa kunde röstmottagarna omöjligen tänka sig att placera Alternativ för Sveriges valsedlar ovanför Arbetarepartiet Socialdemokraterna, trots att valnämnden beslutat att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning. Huruvida det är en freudiansk låsning i det röda Ådalen eller ett fall av så låg begåvningsnivå hos röstmottagarna att alfabetet blir alltför svårt att hantera, står skrivet i stjärnorna. 

Flera liknande fall har utspelat sig i Sundsvall och ett i Örnsköldsvik. Därtill har valsedlar försvunnit i flera vallokaler i Sundsvall. Och detta alltså i den minoritet vallokaler vi har haft möjlighet att övervaka och endast det som berör just vårt parti, i ett län som utgör blott 2,4% av riket i befolkningsandel. 

Man förstår att fallen i riket som helhet kan komma att räknas i tusentals. Och det är detta valsystem som beskrivs som ”robust”. Tillåt mig att gapskaratta rakt ut. 

Hur skulle man då kunna göra istället? Som de flesta europeiska länder faktiskt gör – använda en partigemensam valsedel. Den skulle kunna utformas som en dubbelsidig A4, där samtliga partier finns med och kan bockas för i en ruta. I en separat lite större ruta får väljaren skriva listnummer och listplacering för en kandidat om man vill kryssa en sådan. A4-valsedeln vikes och placeras i C5-kuvert. Klart.

Dessutom bör denna valsedel skickas ut till väljarna tillsammans med röstkortet. På så sätt blir alla väljare informerade om vilka partier det går att rösta på i valet, samt hur man gör rent praktiskt. Få har nämligen detta klart för sig: ingen information skickas till de svenska väljarna om vilka partier som deltar i valet och i vallokalerna finns inga anslag med sådan information. Det är förstås en fullständig absurditet. Lägg också till att ingen instruktion för hur man röstar genom att skriva partinamn på en blank valsedel skickas till väljarna, än mindre själva de blanka valsedlarna. Trots att det vore den enklaste sak att i röstkortsutskicket bifoga en lista över valbara partier, blanka valsedlar och en instruktion över hur man använder dem. 

Det politiska etablissemanget har nu ett problem. Det är nymodigheten med skärmad valsedelspresentation som orsakat problemen med köer och sabotage i årets val. Anledningen till att nymodigheten infördes, är sådan att en återgång till det gamla systemet är omöjlig. Och det är knappast ett alternativ att lämna årets problem utan åtgärd tills valet 2026. 

Fortsättning lär följa. Varthän det lutar kommer att kunna utläsas i kommittédirektiven i den valutredning som garanterat kommer att tillsättas. 

För mig är saken enkel. Val ska vara en fri konkurrensutsättning av den politiska makten, inte en kartellverksamhet. 

Därför ska dagens valsystem förstöras.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här