måndag, maj 27, 2024
HemPolitikEtt Nato-medlemskap utan svenska värnpliktiga

Ett Nato-medlemskap utan svenska värnpliktiga

För nästan exakt ett år sedan meddelade dåvarande statsminister Magdalena Andersson att ”Om Sverige väljer att skicka in en Nato-ansökan i det här läget skulle vi ytterligare destabilisera läget i Europa”. Hon förnekade att det var aktuellt med ansökan. Två månader senare var tonläget annorlunda och den 16 maj 2022 vände socialdemokraterna kappan efter vinden. Rädslan att förlora valet på Nato-frågan var större. Vinst där var viktigare än rikets väl och ve. 

Ändå förlorades valet och den nya regeringen Nato-anpassar nu befintliga lagar. En proposition har lämnats till riksdagen, som får 5 dagar på sig att komma med invändningar. Normalt är annars 15 dagar. Det är bråttom, menar man. 

Ja, så bråttom att propositionen inte ens skickas på remiss till Lagrådet. 

(Om någon tvivlade på att Lagrådet är annat än skådebröd för den del av pöbeln som tror att de förstår hur Sverige styrs, så kan ni sluta med det nu.)

Socialdemokraterna fick egen majoritet i riksdagsvalet 1968. Därefter kulminerade partiets arbete med att forma Sverige till att för alltid förbli socialdemokratiskt. Man lyckades på sätt och vis utomordentligt väl. Ett halvt sekel senare verkar det omöjligt att bli av med vänsteraktivistiska public service och presstöd. Det kommunala självstyret är slaget i spillror och antalet kommuner en spillra mot tidigare. Utnämningsrätten har man använt för att mycket effektivt kontrollera de i opinionshänseende viktigaste myndigheterna. Lagstiftning på en rad områden är som hämtad ur sosseriets partiprogram.

Det enda man inte lyckats med är att konsekvent få med en majoritet av väljarna på vänstertåget. 

Borgerligheten gör nu något liknande med försvarspolitiken. Man tillser effektivt att ingen diskussion eller debatt om Nato-medlemskapet och dess (eventuella) konsekvenser ska föras. Vi ska bli medlemmar och det på ett sådant sätt att inga särskilda synpunkter på den saken kan presenteras i framtiden. Processen ska lämna så få spår som möjligt i myndighetsdokument, remissyttranden och protokollförda sammanhang. 

Hur gick det till när vi blev Nato-medlemmar, morfar? Gick till och gick till, lilla vän. Har vi inte alltid varit medlemmar? 

Journalisterna spelar med i farsen. Vad är värst – de som gör det för att de inte förstår bättre eller de som korrumperat sina sinnen? 

Mitt eget kött och blod har genomgått värnpliktsutbildning och var våren 2022 anställd i Försvarsmakten som soldat. Det föll sig naturligt att ställa frågan: kan hon tvingas till tjänstgöring i krig på främmande makts territorium? 

Svaret förvånar. Den 13 maj förra året ställde jag frågan till Försvarsmakten – tre dagar före Magdalena Anderssons tillkännagivande – och svaret jag fick löd så här:

”Hej, I dagsläget är det inte tillåtet att skicka svenska totalförsvarspliktiga i väpnade styrkor utomlands, ändring på det är politiska beslut varför du får vända dig till den politiska nivån istället.

Vår skarpa internationella verksamhet sker med anställd personal.”

(Språkliga felaktigheter är original från Försvarsmakten)

Ovan betyder, menar jag, följande: En militär allians bygger på ett ömsesidigt åtagande. Givande och tagande. Försvara och försvaras. Sverige har ett svagt militärt försvar att bidra med och endast anställd trupp kan skickas till andra Nato-medlemmars hjälp. Den som är anställd i Försvarsmakten och inte vill deltaga i ett sådant sammanhang, kan slippa genom att säga upp sig. Sveriges bidrag med trupp som Nato-medlem är därför att betrakta som en ren frivilliginsats. 

Om detta berättar förstås inte svenska journalister. Man verkar även undvika att nämna för pöbeln att en annan Nato-anpassning av svensk lagstiftning, är att Nato-personal i Sverige ska ges immunitet.

Min slutsats är att svenskt Nato-medlemskap uteslutande handlar om att ge USA tillträde till svenskt territorium; för militär underrättelseverksamhet, för militära installationer och ytterst för kärnvapen. USA försvaras bäst genom krig på annans mark. Att presidenten är senil och det uppenbart är andra som styr landet, är en ointressant detalj för svenskt vidkommande.

Samma svenska politiker som för oss in i Nato och skänker bort pansarskott och pansarskyttefordon till Ukraina för miljardbelopp, har tidigare försvarat Sverige i Afghanistan och Mali. Det är samma politiker som mördat det svenska försvaret. Som viftar med regnbågsflaggor, författar läroplaner som sexualiserar dagisbarn, tillsätter de domare som gång efter annan agerar i strid med det allmänna rättsmedvetandet. Och det är dessa politiker som förskingrat Sverige till förmån för utlänningar och aktivt bedriver en kolonisationspolitik. 

Ena stunden jämställdhetsplaner och genuscertifieringar. I nästa stund full fart framåt mot det krig som Tysklands utrikesminister säger sig vara en part i. 

(Lyssna till Mannerheims tacktal till den svenska frivilligkåren i Finland)

Omslagsbild: Av Osquar – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här