lördag, juli 13, 2024
HemPolitikFula, skitiga, elaka

Fula, skitiga, elaka

Nyligen uppmärksammade massmedia ett fall av misstänkt valfusk i Göteborg. Åklagarledd utredning pågick. För en stund for tankarna iväg; hur hade det fuskats och i vilken omfattning? Alltihop visade sig vara helt ointressant. Någon hade påståtts hota en väljare utanför en vallokal i syfte att påverka dennes röstande. Det var allt. 

Sveriges valsystem har en utformning som gör det svårt att fuska. Att påverka utgången i riksdagsvalet genom fusk är omöjligt. Det skulle kräva en konspiration som omfattar tiotusentals röstmottagare. I en mycket liten kommun vore det däremot möjligt att fuska. Förtidsröster är t.ex. en svag punkt. Och i de minsta kommunerna finns det bara ett fåtal valdistrikt. I vissa ett enda (utöver utjämningsdistrikt).

Det påstådda fusket i Göteborg fick mig att fundera. Vad skulle hända om det i en liten kommun uppdagades att fusk förelegat i valet och att omfattningen varit sådan att mandatfördelningen i fullmäktige påverkats?

Kan man t.ex. upphäva valresultatet? Svaret är nej, om fusket uppdagas ”för sent”. Så här är det: under perioden dagen efter valdagen till tio dagar efter valresultatets fastställande kan valet överklagas till Valprövningsnämnden. Valet 2022 hölls den 11 september. Från den 12 september fram till den 27 september kunde medborgarna överklaga riksdagsvalet. Sista datum att överklaga den sista kommunens fullmäktigeval inföll 11 oktober.

Jo, först dagen efter valet kan överklagande lämnas in. Tio personer lämnade in överklaganden redan på valdagen i senaste valet (minns kökaoset), var och en i olika ärenden. Valprövningsnämnden tar inte upp dessa till prövning.

Det följer av ovan att om valfusk uppdagas senare än tio dagar efter det att valresultatet fastställs, så kan inte valresultatet överklagas. Något annat sätt att ogiltigförklara valet finns inte.

På en direkt fråga bekräftar Valmyndigheten att så är fallet. Därefter lägger myndigheten till att extraval kan utlysas. Men extraval utlyses av fullmäktige. Av de korrupta politikerna. (Jo, så bör de betraktas i sammanhanget valfusk – val i Sverige organiseras av politiker, inte tjänstemän). Slutsatsen blir alltså att utöver ett kort tidsfönster i direkt anslutning till val, så kan inte ett valresultat juridiskt ifrågasättas med syfte att få det ogiltigförklarat om det uppdagas fusk. 

Valmyndigheten tycker förmodligen att detta är ett skruvat förhållande. Därför gjuter de olja på vågorna och nämner i sitt svar till mig just att extraval kan utlysas. Men titta här, politikerna kan alltid besluta att göra om det dåliga.

Ovan är ett exempel på vad jag vill påstå är en generell juridisk brist i Sverige; vår lagstiftning är naiv och förutsätter att samhället endast kan röra sig i en riktning – den riktning som pekar mot rättrådiga socialisters och liberalers utopiska slutdestination. Det beror på att dessa ideologier betraktar människan som en alltid formbar varelse. Med rätt yttre påverkan och stimuli – via skatter, lagar och läroplaner – så kommer individerna handla rätt. 

Därför har man också en ”moralevolutionär” syn på historien. Vi har kommit så långt nu i vår moraliska utveckling, att vi behöver inte fästa någon större vikt vid fenomen som valfusk eller korruption. Inte heller behöver vi ha möjligheten att ställa landsförrädare mot en vägg medan kriget rasar. Ondska? Kriminellt sinneslag? Bah! Det hör historien till.

Att politiker som Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt efter den politiska karriärens slut kan bygga upp rikedomar som mäts i tresiffriga antal miljoner, är bara en slump. Eller ett utslag av deras fantastiska begåvning och duglighet som affärsmän. 

Spelar det någon roll om det är gener eller partibok som binder klansamhällets klanmedlemmar till varandra?

Ett alternativ till denna civilisationsförstörande ordning, är att betrakta människan från en konservativ position. Människan är ofullständig och full av karaktärsbrister, samtidigt som hon ger upphov till det vackra och bär med sig eviga värden att måna om. Fula, skitiga och elaka människor går sida vid sida med det goda och oskuldsfulla. 

Och vi måste alla anpassa oss därefter.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här