måndag, maj 27, 2024
HemPolitikHögskattesamhällen skapar nepotism

Högskattesamhällen skapar nepotism

Driften att skydda och gynna sin avkomma spänner över artgränserna, såväl som över av människan skapade politiska system av olika och vitt skilda slag. I människans moderna sammanhang kokar denna drift inte sällan ned till nepotism. Inget samhällssystem är eller har varit förskonad från sådan.

Vissa samhällssystem är mer benägna än andra att hemfalla åt såväl nepotism som korruption i en bredare bemärkelse. 

Jag har i andra texter skrivit om hur barn till tidigare sossedignitärer har en märklig förmåga att få attraktiva anställningar inom offentlig sektor eller public service. Det gäller såväl Per Nuder som Tomas Östros. Själva går de direkt från politik till det näringsliv de anklagade för rovdrift och sökt att socialisera. 

Den socialdemokratiska partisekreteraren Tobias Baudin fick som fackpamp för Kommunal ett hyreskontrakt på flott våning på Sveavägen i Stockholms innerstad. Kommunal och Byggnads äger nämligen en fastighet där, i vilken idel fackföreningsfigurer huserar. Även efter pension. 

När Baudin blev vald till partisekreterare, avflyttade han ett halvår senare från Sveavägen. Hans vuxna döttrar bodde kvar. 

Samhällets viktigaste och minsta organisatoriska enhet är familjen. All annan samhällsorganisering bleknar i betydelse vid en jämförelse. Skolan är visserligen av vikt för samhället – jag antar här för resonemangets skull att skolan är väl fungerande och inte av modern svensk modell – men den kan aldrig ersätta familjen. En god familj kan däremot utföra det skolan gör. 

När en snickare tar in sina söner i den egna verksamheten och lär upp dem, så är det inte nepotism. Även om det finns en faderslös pojk i grannbyn som visar vida större fallenhet för sådana sysslor. Snickaren förfar med sin tid, arbete och egendom som han finner bäst. 

Nepotismen uppstår istället när individer kontrollerar andras tid, arbete och egendom, och nyttjar dessa för att gynna till sig själv närstående personer eller organisationer. 

I det socialdemokratiska välfärdssamhället finns det väldigt mycket andras pengar. Framförallt genom skatt. 42,5% av Sveriges BNP passerar offentlig sektor. Tillkommer gör fackförbunden och deras medlemmars pengar. 

Det bör påpekas att det i lågskattesamhällen också finns kollektiva angelägenheter där enskilda individer har kontroll över kollektiv egendom. Bostadsrättsföreningar existerar i båda världar och en rad andra typer av föreningar och organisationer likaså. Men de kommer inte i närheten av att vara den honungsburk som offentlig sektor och fackförbunden är. Varken i storlek eller sötma.

Desto högre andel kollektivt förvaltande av samhällsekonomin, desto större blir alltså den kaka som göder nepotismen. Särskilt gäller det i högskattesamhället. 

Det stannar dock inte där. Med högre andel kolletivt förvaltande följer att storleken på den privata delen av samhällsekonomin minskar. Det betyder att de individer i samhället som inte har förmånen att få hjälp av sin föräldrageneration med anställningar i offentlig sektor, dels får allt svårare att på meriter lyckas där, dels ser det privata alternativet minska i storlek, med som följd att konkurrensen om tjänster i privat sektor stiger. 

Förlusten är sålunda dubbel för den som saknar välgörare i offentlig sektor, när samma sektor växer i andel på det privatas bekostnad. Tydligt blir det när man för tankeexperimentet till sitt socialistiska ändläge: när nära nog 100% av samhällsekonomin är socialiserad, så kommer nepotism och korruption obönhörligt att infinna sig och så i mycket stor utsträckning. Detta visar all tillgänglig empiri. 

Partisekreterare Baudins döttrar bor inte längre kvar på Sveaväggen i Byggnads och Kommunals fastighet. De har nu flyttat till Järfälla. Och tänk, det är den märkligaste sak: döttrarna har genom en fantastisk slump lyckats få tag i var sin hyreslägenhet på exakt samma gatuadress. 

Vad är oddsen för det i bostadskatastrofens Stockholm? Noll. Om man inte får hjälp, förstås.

Hyresvärden är en bolagskoncern som heter Tornet. Den bildades 2009 av bl.a. byggbolaget Peab, Folksam och Riksbyggen. För den som inte känner till det så är koncernen Folksam att betrakta som socialdemokratins försäkringsbolag. I de ingående Folksambolagens styrelser återfinns idel sossar, t.ex. Britta Lejon (minister under Göran Persson, f.d. riksdagsledamot, dotter till sossekommandoran Anna-Greta Leijon). Riksbyggen är en ekonomisk förening som liknar HSB, men kontrolleras av fackförbundet Byggnads. 2018 köptes Riksbyggen ut ur Tornet av Peab m.fl.

VD för Tornet är Göran Wendell. Han var under 9 år VD för allmännyttiga Poseidon i då S-styrda Göteborg. 2005 slutade han och gick till en VD-post för allmännyttiga Svenska Bostäder i Stockhoms Stad, som vid denna tid också var S-styrt. En fullt rimlig slutsats är att Göran Wendell står socialdemokratin nära. 

Inom två år efter maktskiftet i Stockholm 2006, lämnade Göran Wendell Svenska Bostäder. 2009 blev han VD för Tornet och fick återigen – åtmistone till del – socialdemokratiska uppdragsgivare via Folksam och Riksbyggen. 

Förvaltningschefen på Tornet heter Monika Wintoft. Hon anslöt bolaget mer eller mindre från start och kom då från en 11 år lång tjänst på Riksbyggen, där hon hade titeln ”marknadsområdeschef”. 

På Stockholms Bostadsförmedlings hemsida kan man ta del av köstatistik. Där framgår att under hela 2021 så förmedlades 34 lägenheter i området Söderhöjden i Järfälla. 19 av dessa förmedlades till köande med en kötid på 10-12 år. Ingen lägenhet förmedlades till en köande med lägre kötid än 6 år.  

När partisekreterare Baudin lyfter telefonen, dröjer det inte länge förrän två lägenheter på samma adress blir tillgängliga mer eller mindre samtidigt.

Om det nu inte var en fantastisk slump, förstås.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här