lördag, april 13, 2024
HemKulturHur man skyddar sina barn från feminism

Hur man skyddar sina barn från feminism

Tillåt mig att bli lite personlig. En gång fick jag frågan hur jag skyddat mina barn mot feminism. Varför är det värt att spendera digital trycksvärta på detta? Jo, män och kvinnor har i alla tider samarbetat för att bygga sina samhällen. Faktum är att driften att behaga kvinnan är den främsta drivkraften för mannen att arbeta, bygga, uppfinna, offra, strida och begå alla sina stordåd. Enligt feministisk historieskrivning, däremot, är historien ett enda långt patriarkalt förtryck av det svagare könet. Feminism är en artificiell konfliktideologi som skapats för att söndra och härska samhället. Ska vi få ordning på vårt land behöver vi genomskåda detta och förena de båda könen i kampen mot vår gemensamme fiende.

Låt mig sammanfatta metoden jag använt mig av för att vaccinera mina barn. Nu vet man aldrig vad som händer i framtiden, men än så länge tycks de ha immunitet mot feministiska stollerier. Faktum är att principerna fungerar för att bygga immunitet mot alla former av frätande värdegrundsmateria.

1. Som förälder måste du vara medveten om att
(a) feminism inte är ett oskyldigt nöje utan ett andligt gift som kan orsaka allvarliga vanföreställningar om osynliga ”strukturer” och Patriarkatet;
(b) feminism är ett avsiktligt vapen mot vår civilisation och födelsetalen;
(c) skolan är fienden och den jobbar hårt och listigt på att smitta barnen som den fått i sitt våld med feminism.

2. Börja tidigt med profylaktiska åtgärder. Detta är kanske den viktigaste punkten av alla så lyssna noga nu: Det är oerhört viktigt att ligga före skolan. Gör klart för barnen att lärarna tyvärr kommer ljuga för dem, det är deras jobb. Vad barn får höra först kommer de använda som måttstock mot vad de får höra senare. Om de redan vet att feminism är farligt kommer de vara på sin vakt när det propageras för dem. De kommer mäta propagandan med den måttstock du redan gett dem. De kommer till och med stolt komma hem och berätta för dig när de märker att lärarna försöker hjärntvätta dem. Om de däremot får i sig det feministiska giftet innan du förklarat för dem hur världen fungerar kommer de istället mäta dina ord med den feministiska måttstocken – och du blir fienden. Detta kan alltså inte vänta. Se till att de tidigt förstår att feminismen är ett avsiktligt vapen i ett krig mot vår civilisation. Särskilt pojkar får mental styrka av att veta att de befinner sig i krig. För att citera Bibeln: ”Vänj den unge vid den väg han bör vandra så viker han ej därifrån när han blir gammal.”

3. Lär barnen deras könsroller. Förklara för dem att både män och kvinnor behövs för att skapa ett friskt samhälle. Det behövs manlig styrka till försvar, försörjning och civilisationsbygge. Det behövs kvinnlig omsorg för att liv ska skapas och vara värt att leva. Förklara för döttrarna att en av de viktigaste uppgifterna de har i livet är att bli mödrar; att en av de viktigaste uppgifterna sönerna har är att bli pålitliga, beskyddande familjefäder. Historien är inte en lång konflikt mellan män och kvinnor, utan snarare en lång kamp för överlevnad där de flesta män och kvinnor älskat varandra och strävat tillsammans mot naturen. Uppmuntra könsroller med lämpliga leksaker och sysslor. Kalla dina småflickor för prinsessor och lär dina pojkar att fäktas med pinnar. Förklara tydligt vad som karaktäriserar en lämplig framtida partner och att lika barn leka bäst.

4. Var ett föredöme. Som far och patriark måste du vara den sorts man som du vill att dina söner ska bli – och helst överträffa. Dina döttrar kommer präglas på din personlighet och attraheras av män som är lika dig. Lär barnen allt du kan, lär dem förstå världen, lär dem se det goda utan att bli naiva. På motsvarande sätt måste mödrarna vara föredöme för den kvinnliga könsrollen. Lär döttrarna hur ett hushåll fungerar och glädjen i att betjäna sin familj. Lär sönerna hur de ska behandla kvinnor och visa uppskattning. Man och hustru ska visa upp en väl fungerande relation.

5. Bygg en stark relation med varje barn. Detta måste göras i vardagen, inte under en månads semester på sommarlovet. Familjekulturen måste vara starkare än den omgivande ungdomskulturen. När puberteten sätter igång och det hormonella kaoset bryter lös måste man redan ha etablerat starka band för att kunna vägleda telningarna. Om den relationen inte finns kommer de istället ta sina råd från vänner, Hollywood och RFSL. Säkraste sättet att lyckas med relationsbygget är att undvika dagis och förvaring i skolans regi utöver det som lagen tvingar oss till.

Det finns många andra bra saker man kan göra för att skydda barnen från Värdegrunden i allmänhet och feminism i synnerhet men dessa är de viktigaste principerna. Det underlättar också om man som familj har en gemensam kristen trosuppfattning. Det är en djup källa av sunda beprövade principer som väglett många generationer på framgångens väg.

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här