onsdag, april 24, 2024
HemKulturKatekes för en nationalist

Katekes för en nationalist

Den senaste tidens händelser har inspirerat till att författa denna helt korta text. Måhända kan den uppfattas högtravande, men läsaren bör förstå att orsaken till detta är av terapeutiskt slag. Hur förhålla sig i en värld som blivit galen?

En nationalist sätter sin familj och svenskarnas väl och ve först; i den ordningen. 

Han förstår att svenskarna är ett folk så som andra folk är folk. Våra rättigheter är desamma. Vi äger vår historia och kultur. Tillsammans är de vår identitet. Vi vårdar den.

Sverige är svenskarnas land genom hävdvunnen rätt. Den rätten förvaltas i lägenheter, småhus och stugor – inte i statens korridorer, konferensrum och skrifter. Lagar må ändras över tid och så även folkvalda församlingars sammansättning. Modenycker kommer och går. Svenskarnas rätt till Sverige består.

Nationalisten kan förvånas, glädjas eller förargas över andra folks sedvänjor, traditioner och kultur. Dock gör han det inte till sin uppgift att recensera eller rangordna världens folk efter uppfattade kulturella behag eller brister. Istället respekterar han varje folks rätt till sin kultur och särart, på det att han må kräva sitt folks samma rätt. 

Respekten för andra folks rätt till sin kultur står i Sverige inte över svenskarnas rätt till sitt land. Lika lite som svenskar som gästar ett annat land kan kräva att respekten för vår kultur ska gå före värdfolkets rätt, lika lite kan gästande folk ställa krav på svenskarna i Sverige. 

En nationalist låter inte andra folks konflikter gå före sammanhållningen hos det egna folket. Andras konflikter är just andras konflikter och inte nödvändigtvis våra. Den som av prestige eller intellektuell fåfänga avkräver andra svenskar starka ställningstaganden i konflikter långt bort, ska inte kalla sig nationalist. 

Den som tar ställning för andra folk och i detta är beredd att vända sig mot sina egna; den är vilsen. Görs det med uppsåt eller för egen vinnings skull är det landsförräderi.

Globalism är inte förenlig med nationalism. Makten ska ligga nära svensken. En nationalist kan inte acceptera att makt flyttas från svenskarna till andra folk. Sverige är vårt att förfoga över. Detta gäller även gentemot folk vi uppfattar som allierade. Ingen allians får ingås som inte kan lämnas över dagen. Vi hedrar ingångna avtal men lär oss av historien att motparten kan bryta sådana med kort varsel.

Nationalisten sätter realism och pragmatism före ideologi. Han förstår att det är andra förhållanden än politiska idéer som gjort att svenskarna och Sverige existerar. Därtill vårdar han minnet av tidigare generationer och tackar dem för deras ansträngningar. 

När det skymmer yttrar han orden ”bevare oss väl för charlataner, falska profeter och narcissister” och gör sedan det rätta.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här