måndag, maj 27, 2024
HemPolitikMUCF - varken ideellt eller konsekvent

MUCF – varken ideellt eller konsekvent

Här fortsätter miniserien om MUCF med del 2, som avhandlar vilka organisationer man finner bland mottagarna av de bidrag myndigheten utger.

Jag väljer att titta på fyra olika väl avgränsade områden:

  • RFSL
  • De organisationer som listas som bidragsmottagare när man söker på ordet ”islam” i den sökfunktion MUCF själva tillhandahåller (för att söka just bidragsmottagare).
  • ABF (Arbetarnas bildningsförbund). Studieförbund kontrollerat av socialdemokratin.
  • Riksdagspartiernas ungdomsförbund.

RFSL påstår sig vara politiskt oberoende. En snabb titt på organisationens Facebooksida får dock vem som helst att förstå att så inte är fallet. Det finns en tydlig slagsida åt vänsterliberalt håll och ett återkommande tema är att SD skulle utgöra någon typ av hot mot HBTQI-folkets rättigheter.

Förmodligen blandar RFSL ihop ”rättigheter” med möjligheten att få rikliga bidrag från skattebetalarna. Ty ett regimskifte är blodigt allvar för RFSL. Organisationen hade under räkenskapsåret 2020 intäkter på totalt 52,2 Mkr. Av dessa var endast en knapp halv miljon medlemsavgifter, emedan 49,5 Mkr var bidrag. Detta framgår av resultaträkningen i årsredovisningen:

Resultaträkning i RFSLS:s årsredovisning för 2020

I noterna presenteras också vilka bidragsgivarna är: idel statliga myndigheter, Allmänna Arvsfonden, Postkodstiftelsen och ForumCiv. Största enskilda bidragsgivare är biståndsorganet Sida, med drygt 16 Mkr. Ja, du läste rätt. Biståndsmyndigheten Sida är största finansiär av RFSL:s verksamhet. Andra plats delas av tre statliga myndigheter – Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MUCF – med runt 7 Mkr vardera. 

Söker man istället på MUCF:s hemsida över beviljade bidrag, så finner man enkelt att under åren 2021-2022 har RFSL beviljats totalt 19,9 Mkr i bidrag av MUCF. Det är ett krasst konstaterande att om en ny politisk majoritet i riksdagen inför en nyordning bland bidragstrillandet, så kan en hel radda fjollbögar och manhaftiga lesbianer på RFSL bli arbetslösa.

RFSL är en veritabel industri. Där finns en koncernstruktur med dotterbolag och verkställande direktör. Man håller sig med sakkunniga i olika ämnen. Det finns en kommunikationschef. Internationella projektledare. Ja, det finns t.o.m. en insamlingschef, vilket är mycket komiskt med tanke på redovisningen av intäkter ovan. 

I stark kontrast till RFSL står ordet ”islam”. Religionen tillåter inte kvinnliga andliga ledare. Homosexualitet är förbjudet och att vara öppet homosexuell är en omöjlighet i princip i alla muslimska länder. I ett antal länder förenat med livsfara. Antingen genom statlig repression eller genom dödlig familiär omsorg. Islam omgärdas alltså av idéer och praktiska omständigheter som står i konflikt med den moderna sekulära grund, på vilken MUCF vilar.

Ändå har MUCF under åren 2021-2022 beviljat bidrag om totalt 12,1 Mkr till organisationer eller projekt som har ordet ”islam” i namn eller beskrivning. Jag kommer osökt att tänka på bröderna Gardell. Den ena flamsbög med hela svenska folket. Den andra ständig försvarare av islam och muslimsk invandring. Ett exempel på inkonsekvens och intressekonflikt i det lilla. MUCF är ett dito i det stora.

Exempel på föreningar som mottagit bidrag från MUCF är Islamakademin, Förenade islamiska föreningar och Islamiska Shiasamfunden i Sverige.

Screenshot från hemsidan. Material från förra året ligger kvar.

En gång i tiden, för nu länge sedan, lyfte sig arbetarklassen av egen kraft ur ett intellektuellt underläge. I egen regi bedrev man ett bildningsarbete. Arvet från detta återfinns idag i ABF, men verksamheten liknar föga det som en gång föranledde förbundets bildande.

 

Ingen behöver tvivla på banden mellan ABF och socialdemokratin

Precis som i fallet RFSL, är det skattebetalarna som finansierar verksamheten. Av 493 Mkr i intäkter förra året så var 475 Mkr statsbidrag, varav 9,3 Mkr kom från MUCF. Ett lämpligare namn vore sålunda ”Skattebetalarnas bildningsförbund”. 

Riksdagspartiernas ungdomsförbund får 1,5-2,5 Mkr per år av MUCF. Det är alltså pengar utöver partistöd från stat, region och kommun till deras moderpartier. Flödet av pengar från skattebetalarna till de etablerade partierna i Sverige saknar motstycke i den utvecklade delen av världen. 

***

Hur ska ovan förstås egentligen? Att förhållandena är fullständigt knäppa, tycker nog de flesta – bara de ges möjligheten att ta del av de faktiska omständigheterna. Men hur kondensera det hela i några få meningar? 

Kanske så här:

Sverige har en statlig myndighet, MUCF, vars verksamhet påstås syfta till att stödja civilsamhället. I det arbetet utger man frikostigt bidrag till organisationer som i juridisk bemärkelse är ”ideella föreningar”, men som väsentligen saknar andra intäkter än statsbidrag och dessutom har hela sin praktiska verksamhet vilandes på heltidsanställd personal.

Parallellt har MUCF en särskilt utpekad ”HBTQI-roll”, men ger ändå bidrag till islamiska föreningar, som varken omfamnar HBTQI eller jämställdhet.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här