tisdag, juni 18, 2024
HemPolitikNaturens ideologi

Naturens ideologi

Ibland hörs uttrycket ”jag gillar inte organiserad religion”. Det är i och för sig begripligt eftersom organisation tenderar att bli ett mål i sig själv. En särskild slags obehagliga människor attraheras av organisation, möten, omröstningar, protokoll, maktkamp och internpolitik. De flesta som suttit i en bostadsrättsförening kan nog sympatisera.

Men vad ska man säga om ”organiserad politik”? Den dras med precis samma problem; antagligen värre ändå eftersom den saknar ett högsta väsen som i slutändan delar ut en rättvis dom. Utan hotet om Evig Rättvisa finns inget som modererar vansinnet. Vad som definitivt gör den organiserade politiken ännu värre än en bostadsrättsförening är att den grundar sig på ideologi, en uppsättning idéer där alla frågor, svar, problem och lösningar är på förhand givna. Bostadsrättsföreningen vill bara få snön framför porten skottad; för ideologen är det viktigast att det görs feministiskt. För den riktigt övertygade partisten är partiprogrammet den främsta ideologin. Ideologi och partism skapar människor som inte längre tänker själva.

I somras gjorde ett hotell trevlig reklam riktat mot vanliga heterosexuella par: Om de blev gravida under sin vistelse på hotellet skulle de få sin hotellräkning återbetald i efterskott. Dårarna flockades till kommentarsfältet som formligen exploderade i vredesutbrott. Hur oansvarigt var inte detta! Att uppmuntra människor att skaffa barn när planeten är så uppenbart döende på grund av alla människor som äter kött och åker bil! För första gången hörde jag talas om den synnerligen fördummande ideologin ”antinatalism”. Vid efterfrågningar i bekantskapskretsen blev det uppenbart att denna sjuka ideologi var betydligt mer utbredd än jag kunde föreställa mig, bland folk i allmänhet men potentiellt barnafödande kvinnor i synnerhet. Nu ska man ha dåligt samvete för att man är så egoistisk att man skaffar barn. Flygskam, vaccinskam, elskam, barnskam…

Egentligen är det motsägelsefullt. Partister, ideologer och definitivt antinatalister saknar ofta en gudstro och en uppfattning om högre värden. Allt är materia. Ett liv är för dem en klump celler som pulserar under några år för att därefter ansvarsfullt återvinnas. Så vad spelar det egentligen för roll vad som händer med vädret på just den här, bland ett oändligt antal planeter, som susar genom universum för att i slutänden sväljas upp av solen? Den självklara handling som de enligt sin egen ideologi skulle kunna begå för att rädda vädret är de uppenbarligen ovilliga att begå. Nån annan får offra sig och sina barn. Ideologi skapar i sanning korkade och hycklande människor.

Naturen är befriande befriad från ideologi. Där gäller bara en sak: överleva och sprida sina gener för framtida generationer.

Om vi går tillbaka i historien gällde detsamma även för oss människor. I många kulturer gäller det även idag. Ju mer ideologiskt besmittat och materialistiskt ett folk blir desto mindre intresserat tycks det vara att leva och överleva. Stor familj, släkt och avkomma har i alla sunda tider förknippats med makt och rikedom. Vi läser i till exempel Gamla Testamentet hur Abrahams stora sorg var att han inte hade någon arvinge att lämna sin rikedom till. När han var 99 år gammal gjorde Gud ett förbund med honom, ett kontrakt. I utbyte mot att Gud skulle ”vara [hans] Gud och [hans] efterkommandes Gud” för evigt fick Abraham till löfte att

Du ska bli far till många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar ska utgå från dig. (1 Mos. 17:7)

Abraham var 99 och hans hustru Sara 90 år gammal och de log för sig själva när de hörde löftet. Icke desto mindre blev det som utlovat och Isak föddes åt dem. Isak födde Jakob, Jakob fick tolv söner som bildade tolv stammar, som med tiden utvecklades till det mäktiga Israeliska imperiet under kung David.

Många förklaringar har givits för Romarikets undergång. Det är inte lätt att veta vad som är primus motor i civilisationers slutliga undergång eftersom en mängd faktorer tenderar att sammanfalla i slutskedet: materialism, ateism, nöjeslystnad, välfärdsstat, krig och inflation. Men en mycket vanlig faktor är en utbredd ovilja att bilda familj och skaffa barn. I vår tid har vi dessutom en fientlig stat som sprider propaganda och ångest för att vi inte ska föröka oss utan hellre ”rädda klimatet”. Men det är en självmordsideologi eftersom utan en befolkning är staten och dess heliga demokrati dömd att till slut gå under. Vi läser i Nordisk familjebok (1904-1926) under uppslagsordet Neomalthusianism:

Neomalthusianism, såväl den praktiska rörelse som den teoretiska lära, som afse inskränkning af familjernas storlek, icke genom sena giftermål och återhållsamhet, såsom Malthus (se denne) förordat, utan genom s. k. preventiva medel, afseende att förhindra befruktning. Som folksed uppenbarade sig nymalthusianismen i nyare tid tidigast i Frankrike i form af det s. k. tvåbarnssystemet; f. n. håller denna rörelse på att utbreda sig till alla kristna folk utom slaverna. Som teoretisk lära förkunnades nymalthusianismen först i England, där äfven (1877) på bl. a. Annie Besants tillskyndelse en ”Malthusian league” i sådant syfte bildades. Senare har den predikats af en mängd ekonomer och filantroper i alla länder såsom bästa medlet till fattigdomens bekämpande (i Sverige af K. Wicksell). I forntiden förde tvåbarnssystemet Grekland och Rom mot undergången. Det torde göra detsamma med våra folk, därest det blir allmän folksed.

Vid det här laget har nymalthusianismen nog även spridit sig till slaverna, inte minst serberna som på grund av för liten folkmängd förlorade Kosovo till islam.

Enligt naturens ideologi, för att leva, överleva och växa behöver en nation och ett folk bland annat göra följande:

  • Uppmuntra familjebildning i unga år.
  • Uppmuntra familjer att skaffa många barn och bilda starka band mellan generationerna.
  • Främja naturlig och sund sexualitet.
  • Ta hand om människor med vanföreställningar och sjukdomar men inte upphöja dem till ideal.
  • Propagera naturliga och sunda värderingar som ger hopp och trygghet istället för ångest och psykisk sjukdom.
  • Uppmuntra till ett långsiktigt perspektiv (sund religion) istället för materialism.
  • Alltid fatta politiska beslut i enlighet med vad som viktigast för folket självt, inte ta överdriven hänsyn till främmande folk och internationella/globala organisationer.
  • Undvika krig och krigsallianser, men ha välbeväpnat manskap som är redo och villiga till försvar.
  • Vara restriktiv med inträde för främmande människor med främmande värderingar och särskilt destruktiva värderingar och religioner.
  • Aldrig tillåta främlingar eller främmande organisationer att få politiskt inflytande.

Detta är bara några självklara punkter ur naturens ideologi. Du kan säkert fylla på ytterligare genom att utgå ifrån svenska statens officiella värdegrund och invertera den punkt för punkt. De nuvarande västerländska staternas värderingar utgör grunden för en självmordssekt.

Men vi behöver inte falla för det. Vi får inte falla för det. Gör motstånd, skapa liv, skapa en ljus framtid för dig och dina många nära och kära. Låt evolutionen ta hand om den skattefinansierade självmordssekten.

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här