tisdag, juni 18, 2024
HemPolitikPåverkan

Påverkan

Nato-frågan visar nu mer än någon annan politisk fråga vilket spektakel till land Sverige har kommit att bli. Samma riksdagspolitiker som i andra sammanhang blåser varmluft om den svenska demokratins förtjänster och vikten av medborgarnas delaktighet, avfärdar nu en folkomröstning om Nato-medlemskap. Från V hela vägen över till SD. 

Man motiverar detta med att främmande makt (läs Ryssland) kan komma att påverka en sådan folkomröstning. 

Låt det sjunka in. Möjlig påverkan utifrån ska beröva svenska folket rätten att ta ställning i en avgörande fråga. Samma politiker som är ansvariga för vårt militära och civila försvars bedrövliga tillstånd, gör nu anspråk på att igen veta vad som är försvars- och säkerhetspolitiskt bäst för oss. Och de vill alliera oss med europeiska Nato-stater som länge nu kört sina pansarskyttefordon och stridsvagnar på diesel framställd framförallt av rysk olja. 

Påverkan var det alltså, ja. Den framlidne amerikanske senatorn John McCain stod i december 2013 på Maidantorget i Kiev och talade till massorna: 

”We are here to support your just cause, the sovereign right of Ukraine to determine its own destiny freely and independently. And the destiny you seek lies in Europe.”

Varje år går minst hundra miljoner kr från skattebetalarna, via Sida, till partiaffilierade organisationer i Sverige. Dessa kallas ”partianknutna organisationer”, förkortat PAO. De borgerliga partierna använder sådana medel för verksamhet i bl.a. Vitryssland och på Kuba. Kravet från Sida är att verksamheten ska främja demokrati.

Socialdemokraternas partianknutna organisation är Olof Palme Internationella Center. De har sedan länge haft verksamhet på Balkan, inte minst i Albanien. Med egna ord skriver organisationen:

”Vi stödjer organisationer som arbetar för att försvara och tillvarata de anställdas rättigheter genom att bygga allianser mellan fackförbund och progressiva politiska rörelser och partier. Våra partnerorganisationer arbetar för ökat inflytande i politiska processer både på lokal och nationell nivå.”

Det är ok när vi gör det. 

Begär man ut PAO:ernas verksamhetsberättelser som de rapporteras till finansiären Sida, så får man svårt censurerade dokument tillhanda. Efterfrågar man ett sekretessbeslut, så anges däri en motivering till censuren; uppgifterna kan komma att skada förhållandet till främmande makt. 

När USA vill skänka andra staters folk frihet och oberoende, vet man att människor kommer att dö. Där finns ingen omsorg, endast ett utrikespolitiskt schackspel där målsättningen är fortsatt världsdominans. Madeleine Albright ångrade inte hundratusentals irakiska barns död och bombade gladeligen Serbien en längre period än Rysslands invasion av Ukraina har pågått. Libyen är en skamfläck för Västvärlden. 

Ukraina har ett betydande jordbruk, men i övrigt inga särskilda naturtillgångar. Den tillgång som finns – för USA – är att Ukraina kan iklädas rollen som konfliktmotpart gentemot Ryssland. Till det är landet väl lämpat: det är stort, har betydande gräns mot Ryssland, en hög andel av befolkningen är etniska ryssar och det är inte medlem i Nato. Vad än amerikansk omsorg resulterar i, så är USA och Nato inte förpliktigade att försvara Ukraina. 

Det är inte ett försvar av Rysslands agerande, utan en möjlig förklaring till varför EU (före kriget) inte klarade av att ha en fungerande relation till Ryssland, när vi har allt att vinna på att ha just det. Kontinentala Europa står i grav beroendeställning till Ryssland via framförallt gas. Vi kan inte heller annat än att förlora på att självpåtaget exkludera rysk olja från våra inköp. EU tillsammans med Norge, Schweiz och några få andra europeiska länder till, har en helt obetydlig oljeproduktion i förhållande till behoven. Står vi inte i beroendeförhållande till Ryssland, så kommer vi stå i beroendeframkallande till andra. 

Ansluter sig Finland och Sverige till Nato, så stärker USA sitt grepp om Europa, samtidigt som Ryssland hamnar bakom en ny järnridå. Och de där pansarskyttefordonen börjar tankas med diesel av annat ursprung än ryskt.

Tisdagen den 26/4 höll Stockholms handelskammare ett seminarium på temat ”Desinformation – så påverkas svenska valet”. Medverkade gjorde fem föreläsare. En representant från Myndigheten för psykologiskt försvar, en svensk cybersäkerhetskonsult och…tre amerikaner. 

Jo, tre amerikaner skulle lära seminariedeltagarna om desinformation, samtidigt som de svenska riksdagspartierna utesluter folkomröstning för att främmande makt kan påverka de svenska väljarna. Det är parodiskt. USA har med våra mått mätt ett mycket lågt valdeltagande. Man har synnerligen dålig kontroll över röstlängden, samt inte minst ett katastrofalt presidentval bakom sig. Ett val som visade just hur illa val fungerar i USA. 

Cybersäkerhetsexperten Paul Goldenburg angav på seminariet att en av tre saker som utländska aktörer strävar efter, är att ”Skada allmänhetens uppfattning om ett rättvist och fritt val genom att driva falskt eller vilseledande innehåll angående valprocesser och valresultat”. 

Snyggt, kritik av det svenska valsystemet är nu förvandlat till rysk påverkan.

Behandlar man sitt eget folk som svagsinta barn, oförmögna att känna ansvar och visa omdöme, så blir folket just sådant. En kropp som inte utsätts för fysiska påfrestningar, blir slapp och orkeslös. Ett intellekt som inte används blir till mos. Och den som aldrig exponeras för människans dubbla natur – där godhet, omtanke och andra positiva egenskaper samsas med ondska, avundsjuka, illvilja och falskhet – blir en naiv dumstrut. Precis så som riksdagen vill ha oss.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här