lördag, juli 13, 2024
HemPolitikRegeringen: Dina barn ska bli språklärare

Regeringen: Dina barn ska bli språklärare

Senhösten 2020 lämnade regeringen ett lagförslag på remiss till Lagrådet. Förslaget hade rubriken ”Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska”. På regeringens hemsida lyftes framförallt tre saker från förslaget fram:

Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder.

Det sistnämnda gav upphov till så stora protester att regeringen fick avbryta lagstiftningsförsöket.

Nu är man dock igång igen, exklusive förslaget om obligatorisk förskola. Ny remiss skickades 27 januari till Lagrådet. 

Det hela är socialdemokratiskt logiskt. Förskolan är redan idag en politisk uppfostringsanstalt, fjärran från det barnpassningsbehov som en gång skapade den. Att göra förskolan till ett integrationspolitiskt instrument, är en naturlig fortsättning. 

För att förstå vilka konsekvenser en sådan här lagstiftning kan få, är det rimligt att studera exemplet Hylte kommun i Halland. En brukskommun som de senaste åren präglats av en exempellös muslimsk inflyttning. Årsskiftet 2020/21 så utgjordes hälften av de folkbokförda barnen i Hylte som ännu inte fyllt ett år, av barn med två utrikes födda föräldrar. 

Vi vet att förvärvsarbetesfrekvensen i den här gruppen är mycket låg. I ett yttrande från Hylte kommun över regeringspromemorian ”En utvecklad organisation för lokal statlig service”, skriver kommunchefen Emma Gröndahl så här (januari 2021):

”Hylte kommun är en av de kommuner som under flyktingvågen tagit emot flest nyanlända i relation till sin befolkning. Hylte kommun är den kommun i Halland som har i särklass största andelen utrikes födda. I Hylte är 25,8 procent av befolkningen utrikesfödda, snittet i Halland är 14,4 procent.

Hylte är den kommun i Halland som har högst andel arbetslösa. I december 2020 var arbetslösheten totalt 11,4 procent (jämfört med snittet i Halland på 7,2 procent). Bland utrikesfödda var arbetslösheten 27,6 procent och bland unga var den 13,4 procent.”

Det är ofattbara siffror. Fler än var fjärde invånare är utrikes född och av dessa är i sin tur fler än var fjärde arbetslös. En mycket hög andel av utrikes födda föräldrar är alltså arbetslösa. Den ena eller båda föräldrarna. Och barnen lär då tillbringa sin tid i hemmet. Oavsett vad man tycker om den förda invandringspolitiken, så finns ingen anledningen att skambelägga dessa människor för att de tar hand om sina barn. Men nu ska alltså kommunen på regeringens uppdrag jaga dem med uttalat syfte att barnen ska in på dagis och där tvättas svenska. Dagisplatser som kommunen ska producera på marginalen för pengar den inte har. 

Hylte är förstås inte ensam kommun i sammanhanget. Filipstad i Värmland. Högsby, Lessebo och Hultsfred i Småland. Och många, många fler. Vi går snabbt mot en situation där vi, företrädesvis i södra halvan av landet, kommer se kommuner som helt faller p.g.a. den agressivt förda invandringspolitiken och de problem den skapat – inklusive socialdemokraternas försök att efterhand laga efter läge. De sista välordnade och produktiva svenskarna med huvuddelen av sitt arbetsliv framför sig, kommer att flytta.

Efter dem undergången.

Från skribenten

3 KOMMENTARER

 1. ”Men nu ska alltså kommunen på regeringens uppdrag jaga dem med uttalat syfte att barnen ska in på dagis och där tvättas svenska.”

  Ja det är väl bra? Barn behöver träffa andra barn för att utvecklas socialt. Och vad är det för fel att barnen lär sig svenska på dagis? Enklare för dem i skolan senare och enklare att få arbete, dvs arbetslösheten sjunker. Förstår inte vad problemet är?

  • ”Barn behöver träffa andra barn för att utvecklas socialt.”

   Det är knappast så att en förskola är den enda platsen där man träffar andra barn, så länge inte alla barn tvingats dit, förstås.

   ”Och vad är det för fel att barnen lär sig svenska på dagis?”

   Lär man sig inte språket om man inte rör sig på daghem, menar du? Är det utländska barn du talar om?

   Nej, hu att vara tvingad att lämna sitt lilla barn i en miljö som kanske är rent obehaglig, i händerna på någon vars värderingar man kanske inte alls delar!

 2. Efter att ha sett resultaten av den exempellösa invandringspolitiken som fortsätter som på räls utan att myndigheterna som är ansvariga för den vidtar några som helst åtgärder för att hanterna detta och som därefter vill tvinga in barnen i en miljö där de knappt kan prata med andra invandrade barn är ingenting annat än sjukt!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här