onsdag, april 24, 2024
HemPolitikRegeringens coviduppvigling

Regeringens coviduppvigling

Dan före dopparedan redovisade regeringen ”flera viktiga vaccinationssatsningar för 2022”. I dessa ingår en ”nationell vaccinationsvecka”, där syftet är att nå en så hög och jämn vaccinationstäckning som möjligt. Regeringen skriver:

”Under temaveckan ska samtliga berörda aktörer arbeta för att särskilt belysa vikten av att vaccinering. Informationen kommer att kombineras med en ökad tillgänglighet till vaccinering så att det är enkelt och smidigt för alla som vill att vaccinera sig.”

(Det språkliga felet i det citerade stycket är original, d.v.s. hänförlig regeringen).

I ”vaccinationssatsningarna” ingår också ”Ändrat och förlängt uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten”. MSB och länsstyrelserna ska informera utifrån lokala och regionala perspektiv.

När jag läser det här, undrar jag vilka som egentligen är målgruppen för regeringens informationssatsningar. Är det de som efter moget övervägande beslutat sig för att inte vaccinera sig – sådana som föraktfullt kallas ”antivaxxers” – eller är det de redan vaccinerade? 

Om det är de ovaccinerade som är måltavlan, så kan man fundera över vad regeringens uppfattning är om anledningen till att vaccinationsgraden inte är 100%. Tror de verkligen att de som valt att inte vaccinera sig är oinformerade? Naturligtvis inte. Alla förstår att vid det här laget har nära nog alla givits möjligheten att ta del av diverse information och därefter fattat beslut i sak. 

Troligare är att måltavlan för det som benämns ”kommunikationsinsatser”, är de som redan är vaccinerade. De skall påminnas om att det finns de som valt att inte vaccinera sig och att dessa avvikare är omdömeslösa och klandervärda individer. Så arbetar man för att valrörelsen ska handla om allt annat än utfallet av den egna förda politiken. 

Drygt 80% har i skrivande stund erhållit minst två doser vaccin. Andelen som tagit minst en dos är drygt 85%. Vi får inte veta åldersfördelningen på de som valt att inte vaccinera sig. Om den är viktig? Ja, enormt viktig. Man kan dividera över hur farlig eller ofarlig covid19 är för människor under 60 års ålder. Däremot kan inte någon vid sunda vätskor hävda att vi bör ha restriktioner, vaccinationsbevis och annat ovetenskapligt snömos, endast beroende på de konsekvenser covid19 ger i gruppen sub 60 år gamla. Av de hitintills 14 638 döda med covid19, så utgör sub 60 år gamla 596 st eller 4,1%. 

Om det då skulle visa sig att de ovaccinerade till förkrossande majoritet består av sub 60 år gamla, då blir regeringens fixering vid vaccinering oförståelig. Och ja, det är regeringens fixering. Den som tror att Folkhälsomyndigheten är en självständigt agerande myndighet med någon typ av integritet, är naiv.

(När jag blir gammal vill jag f.ö. fortsätta välja själv vilka risker jag utsätter mig för. Därför visar jag de nu gamla samma hänsyn. Arbeta från stege, köra motorsåg eller stirra covid19 i vitögat; alla är variationer på samma tema.)

Ett av de nu vanligaste argumenten för att även förhållandevis unga människor vid full hälsa ska vaccineras, är att då undertrycks den magiska s.k. smittspridningen. Riktigt hur det där fungerar verkar ingen kunna redogöra för. Vi tvättar ju händerna och stannar hemma vid symptom. Var det inte så myndigheterna sa tidigare? Tvätta händerna och stanna hemma vid symptom. Just så.

Nej, nu gäller att en ovaccinerad kan smitta lite lättare, om denne är infekterad och asymptomatiskt smittförande. Ni vet, det där man grälade om huruvida det ens var möjligt – att vara infekterad utan symptom och ändå kunna smitta andra. Dessutom riskerar alla dessa ovaccinerade att smitta just +60 år gamla som inte är vaccinerade, verkar det som. Det är ju de som riskerar något, inte de vaccinerade. För vaccinet fungerar väl rimligt väl, eller? 

Den som förstår sannolikhetslära, förstår också hur fullständigt bisarr argumentationen är. 

Foto: Faksimil/FHM

Följer man diskussionerna om covidrelaterade frågor i kommentarsfälten under medias facebookinlägg, är det omöjligt att inte notera hur hög andel av kommentarerna som är skrivna av halvt hysteriska människor, som ropar efter hårdare restriktioner och bredare implementering av vaccinationsbevis. Inte sällan ger dessa kommentatorer uttryck för vad som är en ren vanföreställning: vaccinera er, så att vi blir av med covid19!

Corona kan inte vaccineras bort. Ändå lär det knappast ingå i regeringens kommunikationsinsatser att informera om den saken. 

Avslutningsvis: det är mycket viktigt att se att regeringens hantering av corona är framtidslös. Ingenting sägs om hur framtiden kan eller ska bli. Ingen prognos ges. Inte ett ord yttras om hur coronaviruset kan komma att upplösas i sin farlighet. Ryska snuvan, Spanska sjukan, Asiaten och Hongkonginfluensan tog slut. Efter 2-3 år var pandemin över. Notera då att i respektive land gick det förmodligen fortare.

Lagom till nästa nationaldag har coronapandemin pågått i 2,5 år. 

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här