onsdag, juni 19, 2024
HemPolitikSå kan politisk korruption se ut

Så kan politisk korruption se ut

I regeringens nyligen presenterade budgetproposition återfinns under ”Utgiftsområde 1 Rikets styrelse” något som kallas ”valdeltagarinsatser”. Drygt 50 Mkr ska avsättas till bl.a. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i syfte att stödja projekt och insatser som ska höja valdeltagandet. Regeringen skriver:

”Regeringen föreslår vidare att medel tillförs riksdagspartierna för särskilda informationsinsatser i samband med de allmänna valen. Med medlen ges partierna ökade möjligheter att nå ut till väljarna och då särskilt till befolkningsgrupper där valdeltagandet traditionellt sett är lägre. […] Insatserna riktas främst till befolkningsgrupper med lägre valdeltagande än övriga röstberättigade i tidigare val, såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning samt boende i områden med socioekonomiska utmaningar.”

Man ger alltså en del av pengarna till riksdagspartierna för att dessa ska utföra ”informationsinsatser”. Ett uppenbart politiskt delikatessjäv – som är helt accepterat av den politiska kartell riksdagen utgör. Att nuvarande socialistiska regering vill höja valdeltagandet hos utrikes födda och i områden med s.k. socioekonomiska utmaningar, är inte heller konstigt. I valdistriktet ”Spånga 18 Rinkebystråket” röstade över 85% rödgrönt, men valdeltagandet var blygsamma 57%. 

Bild: Faksimil/Valmyndigheten

Även inför valet 2018 avsatte regeringen medel till valdeltagarinsatser. Jag tänkte i det följande berätta hur den satsningen manifesterades i min hemkommun. 

Kommunen anställde en handfull ungdomar som skulle knacka dörr i centralortens blivande invandrarghetto. Man kallade dessa för ”demokratiambassadörer”. I denna dörrknackningsansträngning skulle demokratins förtjänster försäljas och de boende uppmanas att rösta i valet. Kostnaden för de anställda ungdomarna stod Länsstyrelsen för, vilka i sin tur förmedlade medel avsatta av regeringen. 

En av ungdomarna visade sig vara son till en socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen. Båda med synnerligen svartmuskiga namn. Sonen till en etablerad socialdemokratisk politiker, tillika invandrare, skulle alltså knacka dörr i invandrarghettot för att höja valdeltagandet. Vem som helst förstår förstås att detta är gravt olämpligt. Tänk om en vattenkammad son till det sverigedemokratiska kommunalrådet i skånsk kommun, skulle ränna runt på centralortens gräddhylla i akt och mening att höja valdeltagandet. Socialdemokraterna skulle – rätteligen så – skrika ”jäv!” rakt ut. 

Men det är ok när S gör det.

När sedan förtidsröstningen började, så bemannade denna kille den röstningslokal som fanns i samma bostadsområde han knackat dörr i. Det gjorde han tillsammans med en äldre kvinna som länge varit aktiv i en ”integrationsförening”. Även den föreningen var verksam i just detta område. Hon har även ett helt liv som aktiv socialdemokrat bakom sig. Tänka sig.

Ansvarig chef för detta spektakel på kultur- och fritidsförvaltningen ville inte alls kännas vid någon kritik när jag ställde frågor. Samma person som anställt demokratiambassadörerna. Istället anklagade han mig för att bryta mot lagen:

”Det du gör är ett brott mot grundlagen då du går längre genom att härleda familj- och släktskap som en utgångspunkt för den antydan av politisk korruption du vill påvisa och där söner och döttrars blodsband eller kulturella uppväxt inte längre tillskriver dem den autonomi de har rätt till. I detta ser jag ett stort och allvarligt problem och på det sätt du offentliggör det kan det vara aktuellt med en rättslig prövning då du också företräder ett officiellt parti.”

Denna chef var inte bara tjänsteman i kommunen. Även han var socialdemokrat och återfanns som kandidat i valet till kommunfullmäktige i valet 2014. 

Hur det gick i valet för den socialdemokratiske kommunstyrelseledamoten vars son knackat dörr? Han tredubblade sina personkryss mot föregående val och sitter nu i fullmäktige. 

Vad lär man sig av denna historia? Politisk korruption existerar. När jag JO-anmälde det inträffade lärde jag mig också att JO inte vill syna sådan korruption. Saken togs inte upp till utredning. 

Lägg därför på minnet: kommer du över information som är komprometterande för den styrande klassen, överväg noga hur du bäst förfar med den för att maximera den politiska skadan.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här