onsdag, april 24, 2024
HemPolitikSälj barnet istället för abort

Sälj barnet istället för abort

Den amerikanska högsta domstolen hävde nyligen en 50 år gammal federal lag som tvingar delstaterna att tillåta abort. Domstolen hade upptäckt att den amerikanska konstitutionen inte ger den federala staten i Washington DC mandat att tvinga delstaterna i frågan. Konstitutionen är nämligen så funtad att enligt dess tionde tillägg är enbart sådan myndighet som uttryckligen räknas upp i konstitutionen delegerad till DC. Allt annat beslutas av delstaterna själva. Egentligen hade därmed alla delstater kunnat ignorera abortförbuds-förbudet från början, men denna federala princip tycks bekvämt nog vara bortglömd. Det enda som skett nu är alltså att beslutet om huruvida abort ska vara tillåtet blir en demokratisk fråga i varje enskild delstat istället för en byråkratisk fråga beslutad av tjänstemän i högsta domstolen. Mer demokrati alltså. Det måste väl vara bra? Nästa fråga på slaktbänken kan bli homoäktenskap, som DC inte heller har mandat att påtvinga delstaterna.

Abortfrågan väcks till liv i Sverige

Eftersom Sverige är en vasallstat till USA vet svenskar mer om vilka frågor som är aktuella i USA än här hemma. Abortdebatten har därför blossat upp även i Sverige. Det är valår också. Kristdemokraterna stämmer i bäcken i frågan och har tagit initiativet. De gör vad Jesus skulle göra och samlar in löften från övriga partier om att aldrig förbjuda mödrar att döda sina foster. Jag har inte gjort matematiken, men gissar att svensk abortpolicy avlivar fler barn varje år än kung Herodes gjorde när han kring Jesu födelse lät döda alla gossebarn under två års ålder. De folkvalda vill till och med skriva in aborträtten i vår stackars grundlag och göra den ännu mer snömosig än den redan är.

Abort är mord, men hur mycket?

Nästan alla människor tycker att varje abort är en liten tragedi. Det är ändå ett litet blivande människoliv som utsläcks. Även kristdemokrater måste sörja en liten väljare som aldrig kommer får rösta, en skattebetalare som aldrig får deklarera. Att abort är moraliskt problematiskt beror på att det är en grad av mord. Det är uppenbart att det vore mord att abortera ett fullgånget barn dagen innan det föds. (Utom i judisk tradition där barnet inte blir människa förrän det tar sitt första andetag.) Det känns mindre mordiskt att abortera ett foster med ett dagen-efter-piller. De lärde tvistar om vilken vecka aborten övergår från vållande till ”cellklumps” död till att vara överlagt mord och försöker stifta lagar i enlighet härmed.

Detta svarar också på frågan varför MÄN ens uttalar sig i den här ”kvinnofrågan”. Även män ogillar att mord begås i vårt samhälle, även om de inte känner offren personligen.

Minska aborter med incitament istället för lagar

Eftersom abort, enligt ovan, är moraliskt problematiskt är ett samhälle med färre aborter bättre än ett samhälle med flera. Vi borde därför vilja minska antalet aborter i samhället. Lagar och förbud är trubbiga instrument för att åstadkomma ett bättre samhälle. Naturliga incitament är bättre och effektivare. Även om abort främst är en moralisk och inte en ekonomisk fråga är ekonomiska incitament användbara och kraftfulla.

I allt nedan bortser vi från det relativa fåtal fall av graviditeter som uppstår vid våldtäkt. En våldtäktsman döms lämpligen till döden eller åtminstone till straffarbete och får givetvis stå för kostnaderna för eventuell abort.

Det kan uppstå fyra olika fall vid en graviditet. Det första är att båda vill behålla barnet. Då kommer inte abort på tal. Båda blir underhållsansvariga. Klart.

I de övriga tre fallen vill åtminstone en av parterna ha abort och vår uppgift är nu att minimera deras antal med incitament istället för förbud.

Båda överens om abort – betala själv

För det första bör abort inte vara ”gratis”. En grundläggande ekonomisk lag förklarar att det man subventionerar får man mer av. Det gäller allt, även aborter.

Graviditet är heller inget sjukdomstillstånd. Det är ett självförvållat tillstånd. Eftersom man får betala själv för att räta ut en krokig näsa (medfödd) är det ännu mer rimligt att man får betala själv för att avsluta sin graviditet (självförvållad). Ju längre man väntar desto dyrare blir ingreppet. Det skapar incitament att utföra aborten så tidigt som möjligt, när graden av mord fortfarande är låg.

Rimligen delas kostnaden för aborten mellan mannen och kvinnan. Om det rör sig om omyndiga ungdomar som inte kan betala får föräldrarna träda in, enligt samma princip som att föräldrarna får betala en fönsterruta som deras omyndiga barn krossat. Det skapar också incitament för föräldrarna att lära sina barn om blommor och bin istället för att outsourca det till skolan och RFSU/RFSL.

Mannen vill inte ha barnet, kvinnan vill behålla

Att ha sex innebär ansvar. I detta fall har barnet blivit till genom en ”olyckshändelse” och mannen vill inte ta sitt ansvar. Det kan också vara så att kvinnan ”lurat” till sig en graviditet genom att ljuga om att hon knaprar piller eller motsvarande.

Förr i världen var abort ovanligt. Gjorde man en flicka/kvinna med barn förväntades det av mannen att han skulle erbjuda äktenskap och försörja henne och barnet. Vi bakåtsträvare kan tycka att det var en ganska bra sedvänja men den kan vara svårsåld i värdegrundens tidevarv. En modern variant av sedvänjan är att fadern får underhållsplikt om kvinnan föder barnet.

Om det inte blev äktenskap, till exempel för att mannen inte klarade av att försörja eller om fadern var okänd fick modern istället föda barnet och adoptera bort det. Det skulle fungera lika bra idag. Det finns många barnlösa familjer som längtar efter barn men får vänta i många år på att få adoptera. Somliga betalar surrogatmödrar i utlandet. Varför då inte istället betala en oavsiktligt gravid kvinna för att få adoptera hennes barn, ett som är fött i Sverige? Varken den biologiska modern eller fadern blir underhållspliktiga.

Mannen vill behålla men kvinnan vill abortera

Här uppstår en intressant situation. Den är antagligen också den ovanligaste. Hur kan man minimera aborter i detta fall? Att tvinga kvinnan att fullfölja graviditeten är detsamma som att förbjuda abort och målet var ju att minimera antal aborter med incitament istället för klumpiga lagar. Mannen får helt enkelt betrakta kvinnan som en surrogatmor och betala henne vad hon tycker besväret är värt.

En ny kultur behövs, inte fler lagar

Under hednatiden var det faderns privilegium att bestämma om det nyfödda barnet skulle få leva eller sättas ut i skogen till vargarna. Med kristendomen upphörde detta. Med sekularismen har det återinförts men blivit kvinnans privilegium.

I Sverige aborteras ca 35 000 blivande barn per år. Det är en miljon människor på 30 år. Det är groteskt. Att förbjuda abort helt är varken möjligt eller effektivt. Genom att ta bort incitamenten för och skapa incitament mot abort skulle antalet minskas. Men framför allt behöver vi reparera våra värderingar. Det är människoliv vi talar om. Framtida människor, smarta, konstnärliga, musikaliska, snygga, roliga och alldeles helt vanliga människor som behövs för vårt samhälles bestånd.

Klimatångest-månglarna försöker få oss att tro fler människor förstör klimatet. Det är givetvis trams. Vi behöver fler svenskar om vi ska bibehålla vårt folk. Eller för att tala med Nordisk familjebok:

I forntiden förde tvåbarnssystemet Grekland och Rom mot undergången. Det torde göra detsamma med våra folk, därest det blir allmän folksed.

Abortfakta från socialstyrelsen

  • I Sverige utförs uppskattningsvis mellan 30 000 och 38 000 aborter per år. År 2021 utfördes cirka 33 700 aborter. Det motsvarar knappt 18 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.
  • De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2021 utfördes 61 procent av aborterna före vecka 7.
  • Bland yngre kvinnor har tonårsaborterna minskat under den senaste tioårsperioden. År 2021 utfördes drygt 8 aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år.
  • Medicinsk metod är vanligast och användes vid 96 procent av alla aborter år 2021.

Källa: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/aborter

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här