lördag, juli 13, 2024
HemPolitikSnöflingeskatt utbetalas av skola efter ”hen”-vägran

Snöflingeskatt utbetalas av skola efter ”hen”-vägran

Den 10 februari fastslog Diskrimineringsombudsmannen, DO, att en skola diskriminerat en av sina elever genom att underlåta att tvinga en lärare att använda hittepåpronomet ”hen” i tal. Eleven ifråga identifierar sig som ”ickebinär”. Processförare Isabelle Arsova på DO, kommenterade då på myndighetens hemsida:

”- Att en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör. I skolan ska alla elever känna sig trygga och respekterade och inte behöva utsättas för diskriminering. Det är särskilt viktigt att lärare gestaltar och förmedlar denna värdegrund.”

Dagens Juridik rapporterar nu att skolan har utbetalat 150 000 kr i vad DO kallar för ”diskrimineringsersättning”.

Statsförvaltning och myndigheter har förvandlats till politiska uppfostringscentraler och dessutom har allt sinne för proportioner gått förlorat. En snöflinga på en skola kräver att få kontrollera andra människors språk och belönas för detta med 150 000 kr. En pojke som förföljs, trakasseras och mobbas, lämnas allt som oftast åt sitt öde i skolan. Vi har myndigheter som förföljer lärare, men som ser åt andra hållet när barn och ungdomar begår verkliga brott. Sådana brott som ger såväl psykiska som fysiska skador. Alltihop är vämjeligt och omoraliskt. 

Vi som förstår vikten av ett ordnat samhälle där familjen utgör ryggraden för reproduktionen av kultur, traditioner och sedvänjor, måste börja skapa alternativ. Det finns ingen annan väg framåt. Svenska skolor. Svensk hemtjänst. Svensk förskola. Sunt förnuft och nej tack till patologiska narcissister fixerade vid sexualitet och könsidentitet. Helt enkelt vägra vansinnet och istället bejaka och skapa sunda alternativ. 

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här