måndag, maj 27, 2024
HemPolitikSverige behöver inte invandring

Sverige behöver inte invandring

Härom dagen tog Ulf Kristersson bladet från munnen och påpekade att den typ av invandring som svenska politiker utsatt befolkningen för har varit en belastning för landet. För detta har han fått löpa medialt gatlopp. Många godhetsfigurer har avsiktligt missförstått och fultolkat budskapet. Till exempel Erik Åsbrink gjorde sig lustig och frågade huruvida hans tyska mamma gör honom till en ”halv belastning”. Det är givetvis skillnad på invandring och invandring. En miljon självförsörjande kristna tyskar vore en mindre ekonomisk och social belastning än en hypotetisk miljon obildade muslimska araber.

Från ekonomisk vinst till postkolonial plikt

Det globalt koordinerade befolkningsutbytet i västvärlden i allmänhet, och massinvandringen till Sverige i synnerhet, har från politiskt håll motiverats med olika argument genom åren. De har evolverat efter propagandans behov. Från början påstods massimporten av invandrare från U-länder vara ett kompetensregn. Vi översköljdes av en veritabel våg av färdigutbildade läkare, atomforskare och raketingenjörer som stod redo att lyfta den svenska ekonomin och stärka ”välfärden”. När det visade sig att kompetensregnet inte var fullt läskunnigt och inte svarade mot specifikationerna metamorferade argumentet till att vi behöver nya människor för att ta hand om våra gamla, något som det tydligen är slut på svenskar till och inte krävs språkkunskaper för. När vinstutdelningen uteblev även inom detta område fick vi argumentet att folk flyr för sina liv och vi har en moralisk plikt, ja en postkolonial skyldighet, att ge mat, husrum, vård, skola, omsorg och parabolantenn till alla som har det jobbigt, med allt från homosexualitet, militärtjänst, handikapp till hunger och krig. Humanismens kostnader för svenska folken var irrelevant. ”Sverige har råd.” Det intellektuella bottennappet nåddes kanske med påståendet att ”utan invandringen skulle vi inte klarat covid”, eller med konstruktionen av nyordet ”integrationsskuld”. Inget av argumenten för att Sverige behöver invandring är giltigt.

Det finns ingen brist på arbetskraft

Låt oss börja med arbetskraften. Det råder ingen brist på arbetskraft, vare sig i vården eller raketbranschen. Ekonomiskt talat råder aldrig brist på någonting; det man egentligen menar är att priset är högre än somliga har lust att betala. På en arbetsmarknad konkurrerar arbetsgivarna om arbetskraften; lönerna är signaler, piska och morot, som ser till att arbetskraften fördelas dit där den gör mest nytta. Om det är för få vårdare stiger deras löner och lockar över raketingenjörer. Självklart vill vårdföretagen alltid betala lägre löner. Självklart skulle teknikföretagen kunna utveckla fler produkter om de hade fler billiga ingenjörer. Självklart skulle skatteintäkterna öka om fler arbetare flyttade in. Lägre vårdlöner, fler tekniska prylar och ökade skatteintäkter är dock inte samma sak som att vi får det objektivt bättre. Alla vill ha mer och billigare arbetskraft, men någon generell brist råder det aldrig.

Vi behöver inte upprätthålla en viss befolkningsmängd

Ett annat vanligt argument är att våra födelsetal är för låga. För låga för vad? Proportionen mellan händer och munnar är alltid 2-till-1. Sex miljoner svenskar kunde bevisligen försörja sex miljoner svenskar. Det uppskattas att under digerdöden på 1300-talet strök en tredjedel av Europas befolkning tragiskt med. Proportionen händer till munnar var dock fortfarande 2-till-1. Invandring kan inte höja den. Om vi så bara vore ett tusen svenskar innanför landets gränser skulle vi fortfarande kunna försörja oss. Vi behöver inte ta invandring till hjälp för att upprätthålla ett visst befolkningstal innanför landets gränser. Vill vi bli fler kan vi göra egna barn; vi vet hur man gör.

Pensionssystemet är redan i konkurs, gå vidare

Ett tredje argument är att vi blir allt äldre men vi har inte tillräckligt med unga för att ta hand om de gamla och betala deras pensioner. Det finns flera orsaker till att pensionssystemet havererar; att vi blir äldre är inte ett av dem – det är ju något positivt. Att staten plundrat pensionskassorna för att finansiera godhetsprojekt är däremot en orsak. En annan är att när pensionsåldern ursprungligen sattes till 65 år var medellivslängden just 65. Det var aldrig tal om att bygga ett system som skulle ge ett par årtionden semester innan man trillade av pinn; man skulle i genomsnitt gå hädan utan att passera Gå. När medellivslängden ökat till 80-85 år borde pensionåldern ökat i samma grad. Enklast vore förstås att det inte fanns vare sig pensionssystem eller pensionsålder. Den som vill gå i pension sparar själv under livets gång – istället för att staten tar dina pengar och tvångssparar åt dig – och bestämmer själv när han vill sluta jobba. Ursprungligen var tanken att man skulle få i pension det man själv sparat. I och med att systemet plundrats och använts för röstköpsfinansiering har det istället blivit så att den nuvarande yngre generationen tvingas betala åt den nuvarande äldre; man har byggt oss ett pyramidspel. Det är begripligt att man som härskare vill fylla på pyramiden nerifrån med ung arbetskraft för att hålla pyramidspelet igång. Ska man lyckas med det gäller det dock att man tar in människor som är nettobidragare, det vill säga bidrar mer än de belastar. Bättre vore att vara ärlig och säga att man slösat bort pensionsmedlen och behöver nollställa pensionssystemet.

Invandringen är en belastning, återvandring är nödvändig

Sverige behöver inte invandring. Det finns inga giltiga argument för det. Tvärtom är invandringen en enorm belastning som försämrat Sveriges demografi, orsakat en våldsexplosion och lagt grunden för olösliga etniska konflikter. Vi behöver omedelbart erkänna misstaget, sluta drömma om integration, fritidsgårdar, fotbollsplaner och istället påbörja ett massivt återvandringsprogram. Svenska statens uppgift är att tillvarata de svenska folkens intressen, inte ta hand om alla världens olycksbarn.

För övrigt anser jag att sockenstyre skall införas och Sverige omvandlas till ett frivilligt försvarsförbund. Vi behöver väl inte påminna om att massinvandringsproblemet aldrig hade uppstått om vi hade haft självstyrande socknar?

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

2 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här