tisdag, mars 5, 2024
HemPolitikTransportstyrelsens aktivism mot Tesla

Transportstyrelsens aktivism mot Tesla

IF Metall vägrar acceptera att Tesla inte vill teckna kollektivavtal. Fackförbundet har därför vidtagit åtgärder mot företaget. En av dessa är att genom fackföreningssyskonen Seko och ST försätta Tesla i postblockad. Därmed får Tesla inte registreringsskyltar levererade till sina bilar från Transportstyrelsens underleverantör Scandinavian Motorcenter.

Myndigheten förbjuder Tesla att få ut registreringsskyltar

Tesla har själva önskat hämta registreringsskyltarna, varpå Transportstyrelsen förbjudit underleverantören att lämna ut dem. Biltillverkaren stämde då myndigheten. Norrköpings tingsrätt dömde till Teslas fördel och beordrade Transportstyrelsen att lämna ut registreringsskyltarna under hot om miljonvite.

Myndigheten överklagade istället till Göta hovrätt, som beslutade att ge prövningstillstånd. Samtidigt inhiberade hovrätten tingsrättens beslut i väntan på slutligt beslut. Summa summarum: ärendet ligger hos hovrätten och Tesla får tillsvidare inte ut registreringsskyltarna. 

Betrakta nu Transportstyrelsens agerande. Först har de förbjudit underleverantören att lämna ut skyltarna direkt till Tesla. Därefter har Transportstyrelsen valt att överklaga tingsrättens beslut att tvinga myndigheten att lämna ut skyltarna.  

På modern svenska skulle man kunna beskriva saken som att Transportstyrelsen agerar aktivistiskt. Det vill säga, myndigheten agerar stödjande gentemot IF Metall i den konflikt som föreligger mellan fackförbundet och Tesla.

Transportstyrelsen trotsar sitt myndighetsuppdrag 

Det står i stark kontrast till vad man får förmoda är de flesta medborgares uppfattning om vad en myndighet skall göra – utföra det arbete som regeringen har preciserat i regleringsbrevet.

I Transportstyrelsens fall betyder det en rad arbetsuppgifter, i dessa ingår att föra diverse register samt tillhandahålla registreringsskyltar. Att Transportstyrelsen skulle agera partiskt i en arbetsmarknadskonflikt, uppfattar nog de flesta som fullständigt snömos.

Aktivism av vilja och inte rädsla

Den här texten försöker svara på varför Transportstyrelsen agerar så här. Det är rätt enkelt att finna en förklaring. Säker kan man förstås aldrig vara. Alla förklaringsmodeller till fenomen som betraktas på avstånd bör hanteras i termer av sannolikhet.

Det är inte helt ovanligt att myndigheter är rädda för att fatta beslut när det finns en risk att de retroaktivt får smäll på fingrarna och tvingas ändra beslutet. I sådana situationer kan myndigheten välja att obstruera och därmed tvinga fram en hantering i tings- eller förvaltningsrätt. Någon annan får fatta beslutet. Mycket fiffigt för fegisar som bryr sig mer om karriärnavigation än att göra det rätta.

Svaga och inkompetenta ledare i ett system där meritokratin lämnat, driver på en sådan utveckling. Man våndas, skjuter beslut på andra och tvår sina händer. 

En sådan förklaring kan dock inte vara korrekt i detta fall. Ty vore den det, skulle Transportstyrelsen varit nöjd med tingsrättens beslut och givit underentreprenören i uppdrag att lämna ut registreringsskyltarna till Tesla. Myndigheten valde istället att överklaga tingsrättsdomen.

Generaldirektören bakom aktivismen

Då återstår endast varianten att Transportstyrelsen verkligen inte vill att Tesla ska få fatt i “sina” registreringsskyltar. Och man har den viljan trots – eller på grund av – att man vet att företaget lider ekonomisk skada av ett sådant förhållande. Med andra ord; man är likgiltig inför, eller gläds av, att Tesla skadas. 

Varför då?

Generaldirektör för Transportstyrelsen är Jonas Bjelfvenstam. Han bor som det anstår en hög statlig tjänsteman; på S:t Eriksgatan på Kungsholmen i Stockholm. Under verksamhetsåret 2022 emottog han 1,67 Mkr i ersättning från Transportstyrelsen. Det motsvarar en månadslön på 140 000 kr. 

Bjelfvenstam är jurist med examen från Stockholms Universitet (1986) och han råkar som en händelse ha arbetat på näringsdepartementet under dåvarande infrastrukturminister Ulrika Messing (S) perioden 2002-2006. Under Stefan Löfvens regering blev han utnämnd till Transportstyrelsens generaldirektör 2017. 

Kan det vara så att Jonas Bjelfvenstam står nära sosseadeln? Eller är han kanske en del därav?

Relationerna till andra socialdemokrater

Ett bra sätt att gå vidare med research i en sådan här situation, är att undersöka en eventuell livspartners göranden. Hustrun Kerstin har passerat pensionsåldern men arbetar fortfarande (om vi litar på LinkedIn). Hon är anställd på Micasa, vilket är ett bolag i Stockholms Stads kommunkoncern. Micasa äger och förvaltar fastigheter för omsorgsändamål. 

Kerstin har vänligheten att ha sin vänlista på Facebook öppen för allmän beskådan. I den återfinns två kvinnor, vars samtidiga närvaro endast torde kunna förklaras med vänskapliga band mellan paret Bjelfvenstam och socialdemokratin; Lena Nyberg och Charlotte Svensson.

Lena Nyberg har presenterats tidigare på Folkungen. Hon är f.d. socialdemokratisk kommunpolitiker i Stockholms Stad. Numera generaldirektör för MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Hennes make är Jan Valeskog, socialdemokratiskt stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms Stad.   

Charlotte Svensson är generaldirektör för Tullverket. Tidigare har hon tjänstgjort som politisk tjänsteman och statssekreterare under en rad kända sossenamn; Morgan Johansson, Göran Persson, Magdalena Andersson och Anders Ygeman. Hon har även varit politisk tjänsteman i Stockholms Stad. 

Charlotte Svensson har precis som Jonas Bjelfvenstam en juristexamen och en del av tiden studerande hon på Stockholms Universitet. Under åren 1987-89 var hon ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer. 

En juristexamen har även Lena Nyberg (Stockholms Universitet, 1983). 

Det är enkelt att söka fram att 1987 valdes Charlotte Svensson till styrelseordförande i Sveriges Förenade Studentkårer på deras fullmäktige den 15-17 maj. På samma fullmäktige valdes en räcka med styrelseledamöter. En av dessa var Jonas Bjelfvenstam.

Lena Nybergs make Jan Valeskog var 2006 ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd. Själv var hon socialborgarråd i staden under tiden 1994-98. Paret bor på Vanadisvägen på Norrmalm. Charlotte Svensson blev efter valförlusten 2006 sedermera stadsdelsdirektör i Älvsjö stadsdelsförvaltning och därefter följde flera höga chefsposter i stadens förvaltning, innan hon återgick till att bli statssekreterare hos Stefan Löfvens regering efter valet 2014.

Jan Valeskog är facebookvän med både herr och fru Bjelfvenstam, likaväl som med Charlotte Svensson.

Myndighet i socialdemokratins tjänst

Därmed får det nog anses vara visat att den sannolika förklaringen till att Transportstyrelsen agerar för att Tesla inte ska få tillgång till registreringsskyltar, är att myndighetens generaldirektör, Jonas Bjelfvenstam, tillvaratar socialdemokraternas intressen. 

Och han gör så för att han befinner sig inne i den socialdemokratiska stockholmsstugvärmen. Han är del av ett sosseklet i Stockholms innerstad. För, jovisst, Charlotte Svensson bor snyggt på Södermalm. Aldrig någonsin bor dessa parasiter i Tensta, Rinkeby eller Skärholmen. 

Nej, sexsiffriga månadslöner och innerstadslägenheter. Alltid. 

Arbetarpartiets företrädare.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här