lördag, juli 13, 2024
HemPolitikUtan tvivel ska vi dö

Utan tvivel ska vi dö

Det är förvånansvärt svårt att finna uppgifter om hur dödligheten i covid19 beror av ålder. Mer specifikt det som förkortas IFR och uttalas infection fatality rate, samt hur den varierar över åldersgrupperna. 

IFR är helt enkelt den andel av en grupp infekterade som förväntas avlida i sjukdomen. 

Vi vet förstås att covid19 blir dödligare med högre ålder och att medelåldern hos de som dött är +80 år. Det ger ändå inte riktigt en klar bild eller svaret på frågan: om jag som är si och så gammal insjuknar i covid19, vad är då risken att jag dör? (Utan hänsyn till annat än ålder).

En tysk vetenskaplig artikel har sammanställt värden på IFR från fyra olika studier. Resultatet visas i nedan tabell:

(Staerk et al. BMC Public Health 21:1073)

För att göra tabellen förståelig är en ålderskategori rödmarkerad (15-34 år) samt de fyra olika studiernas olika värden på IFR, uttryckt i procent, för den ålderskategorin.

Som förväntat går IFR från extremt lågt – tusendels procent – i de lägre åldrarna, till betydande hos äldre äldre. Men vad ska man jämföra dessa värden med? Livet är förstås inte utan risk. Det finns en rad dödsorsaker som ger sig tillkänna i populationen långt före ålderns höst. 

Man kan jämföra med sjukdomen ”livet”. 

Vad är risken att du i just din ålder ska dö under det kommande året, alla dödsorsaker inkluderade och oaktat din fysiska hälsa och leverne i övrigt? Det går det att räkna på.

SCB tillhandahåller siffror över befolkningsmängden uppdelad per årskull. 0-100+ år gamla. Den sista gruppen är uppsamlingsheatet ”hundra år gamla eller äldre”. SCB tillhandahåller också uppgifter om hur många människor som dött under året, fördelat per årskull. Tar man så befolkningsmängden per årskull, som den avräknades på nyårsafton 2018 och jämför antalet döda per årskull 2019, så får man ett mått på dödligheten i respektive årskull under året. 

Måttet är på intet sätt exakt, då uträkning störs av in- och utvandring, samt en del andra detaljer. Beräkningen är däremot god nog för att ge en ungefärlig uppfattning om risken att leva. Nedan graf visar resultatet.

237 barn dog år 2019 före sin ettårsdag. Det motsvarar en dödlighet på 0,2%. Där ingår förlossningsrelaterad död och plötslig spädbarnsdöd. När åldern stiger över ett år, sjunker dödligheten som en sten. Endast fyra 7-åringar dog år 2019.

Med undantag för första levnadsåret, så ligger dödligheten på 0,01-0,04% under barndomen upp till tonårens slut. Och den stiger inte dramatiskt därefter. Vid 25 är den 0,06%. Vid 35, 45 och 55 års ålder, är den 0,06%, 0,11% respektive 0,31%. 

Vid 67-68 års ålder kryper risken att dö under det kommande året över 1%. Därmed hamnar man i samma härad som risken att dö om man insjuknar i covid19 i åldern 60-79 år. 

I gruppen 80+ är risken att dö under det närmsta året, alla dödsorsaker, fullt jämförbar med risken att dö om man insjuknar i covid19. 

Berätta nu inte om detta livets tombola för de mer covidfixerade människorna i din omgivning. Det är illa nog att de räds och ängslas som det är. Ska själva livet förfölja dem också? 

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här