fredag, juli 19, 2024
HemVetenskapAllt du vet om kinasnuvan är falskt

Allt du vet om kinasnuvan är falskt

Den stora pandemin har begripligt nog skapat en hel del förvirring hos de flesta.

Vi har media som ständigt matar oss med skräckpropaganda. Är det inte eskalerande dödsfall så är det långtidscovid. Vi ska ständigt vara rädda för nya mutationer med allt värre egenskaper och något normalt liv verkar vi aldrig kunna leva igen eftersom sjukan kommer i våg efter våg.

Samtidigt så räcker det med att använda sina egna ögon och titta sig runt för att inse att något är på tok med medias spinneri. Folk verkar envisas med att inte dö som flugor, vi ser inte några stora likbål i våra städer och förutom för gamla och skröpliga bekanta så verkar folk inte ens bli särskilt sjuka. Skillnaden mellan ens egna erfarenheter och den berättelse media spinner fram är (som vanligt) enorm.

Några ensamma röster har tappert försökt bringa klarhet i frågan. Radio Bubbla 1 är ett lysande exempel men i övrigt har många svenska etablissemangskritikerna bönat och bett efter hårdare tag från staten medan etablissemanget givetvis ivrigt älskar alla inskränkningar. Sunda och balanserade röster har alltså varit svåra att hitta.

En som stuckit ut är Sebastian Rushworth. Han är en svensk läkare som vågat sticka ut hakan och ifrågasätta det hela och han har summerat alltihopa i den förnäma boken Varför det mesta du vet om covid-19 är fel2. Rushworth är ingalunda någon högerdissident, tvärtom så verkar han vara en tämligen normal men nördig person med ett genuint intresserar för vad den etablerade forskningen egentligen säger. I hans bok hittar man därför inte några djupare tankar kring vad pandemin egentligen betyder för oss människor, för det måste man söka annorstädes3, men man får klart och tydligt se hur förljuget etablissemanget är när man läser Rushworths sammanfattning av forskningsläget och hur illa det rimmar med vad etablissemanget tar sig för. Rushworth är därmed farlig på riktigt för makten4, han levererar ett rejält slag i etablissemangets solar plexus just när de säger att man måste lita på vetenskapen.

Vad säger då vetenskapen enligt Rushworth? Ja man får reda på följande:

– Dödsrisken är lägre än 1/3000 för personer under 70 vilket kan jämföras med spanska sjukans dödlighet på 1/40 samt att Covid är praktiskt taget harmlös för unga medans spanska sjukan slog hårdast mot unga.
– Hela pandemin är mer eller mindre omärkbar i överdödlighetsstatistiken. Ser man tillbaka på dödsfall i Sverige och korrigerar för befolkningstillväxt så var exempelvis 2012 ett dödligare år än 2020. 2019 var ett år med ovanligt låg dödlighet i Sverige vilket av statistisk nödvändighet innebär att fler dog 2020. Ett förhållande som inte rådde i våra grannländer.
– Långtidscovid verkar ej existera, symptomen förklaras troligtvis med posttraumatisk stress efter intensivvård (vilket är mycket vanligt) eller av postviralt syndrom vilket är en relativ vanlig och ospecifik trötthet med diffusa symptom som kan uppstå efter vilken virusinfektion som helst. Långtidscovid verkar därmed framförallt vara en myt5 som sprids på sociala medier.
– Lockdowns är verkningslösa. Inte ens under de mest stringenta förhållanden på militärbaser, förhållanden som inget samhälle kan efterlikna, så har man lyckats förhindra smittspridning särskilt väl.
– Ansiktsmasker är i stort sett verkningslösa, korrekt hantering är helt enkelt för svårt för att det ska fungera på samhällsnivå6.
– Något så enkelt som D vitamin minskar andelen som behöver intensivvård med 90%.
– Givet den låga risken som covid innebär så är vaccin onödigt för de som inte tillhör en riskgrupp.
– Alla vaccinstudier utesluter de grupper som mest behöver vaccinet (äldre, multisjuka osv) så därför vet vi ej hur effektiva vaccinen är på att skydda de som mest behöver skydd.
– Vaccinstudierna har dessutom haft för korta uppföljningsperioder (2-3 månader då boken skrevs i februari) för att man ska kunna säga något om långtidsbiverkningarna.
– Om valet ändå står mellan AstraZeneca, Pfizer och Moderna så ska man välja Modernas vaccin eftersom Pfizer inte ens redovisar de eventuella allvarliga biverkningarna av sitt vaccin. AstraZenecas vaccin har en potentiellt allvarlig biverkning (transversell myelit) och till på köpet ger det sämre skydd än både Pfizer och Moderna. Som lök på laxen så var Astras studier även slarvigt utförda7.

Efter att vi läst boken så måste vi göra något osmakligt, vilket är att svälja stoltheten och erkänna att Tegnell valde rätt strategi från början. Det är kanske inte något man vill erkänna i första taget men ibland kan sossarnas lakejer faktiskt ha rätt.

Förutom punkterna jag redogör för ovan så innehåller Rushworths bok även en fin summering av hur läkemededelsbolag går tillväga när de fuskar med sina studier. Det handlar inte om regelrätt fusk med resultaten, det är för svårt att komma undan med, nej de fuskar med metodiken, urvalen och tolkningarna. Rushworth ger oss läsare tumreglerna som behövs för att vi ska kunna syna fusket och det är mycket uppskattat. Allt för ofta så brukar vetenskapsnördar falla in i beteenden att hylla den vetenskapliga metoden och expertgranskning som om det vore något ofelbart i längden, men Rushworth poängterar mycket riktigt att det är oerhört viktig att beakta vilka som utfört en studie och vad de har att vinna på att resultatet presenteras på ett sätt eller annat. Rushworth är med andra ord ingen blind idealist och efter en genomläsning står läsaren bättre rustad att kritisera naturvetenskapsväldet.

Boken väger in på ringa 97 sidor och kan slukas på en dag vilket jag starkt rekommenderar. Man får en koncis summering av vad vetenskapen säger8 om det som trots allt är samtidens viktigaste händelse.


  1. Exempelvis deras avsnitt om vaccin, men med många andra bra avsnitt som om långtidscovid. Jag föreslår att man söker på covid och radio bubbla och sedan förkovrar sig. Libertarianer i allmänhet har uppvisat sunda instinkter i denna frågan med Tom Woods som gott internationellt exempel.
  2. Sebastian Rushworth – Varför det mesta du vet om covid-19 är fel
  3. Folkungen – Att leva eller överleva
  4. Vilket förklarar varför hans bok för ett tag censurerades av amazon
  5. Nu är jag inte längre någon som slentrianmässigt förkastar vad som av forskningsvärlden kallas för myter men i fall där mytbildningar går hand i hand med etablissemangsnarrativet så bör man alltid vara extra misstänksam
  6. Med det sagt så kan man förstås som individ ändå välja mask om man verkligen anstränger sig och därmed minimera sin egna risk om man tillhör en riskgrupp, att hävda att andra har en moralisk plikt att bära mask för att skydda en håller dock ej
  7. De besvärade sig varken med att göra dubbelblindstudier eller att ge kontrollgruppen placebo
  8. Detta så förhatliga uttryck som slentrianmässigt kastas runt av media
Johan Simu
Johan Simu
Fysiker och bokmal i evig jakt på ledtrådarna som kan förklara modernitetens abnorma galenskap.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här