måndag, maj 27, 2024
HemPolitikAntiglobalistiskt manifest

Antiglobalistiskt manifest

Sveriges problem, ja hela världens problem, kan sammanfattas i ett enda ord: GLOBALISM

Den samhällsvetenskapliga Teorin för allt

Filosofer och fysiker har sedan mänsklighetens begynnelse letat efter Teorin för allt. Drömmen är att med en enda sammanhängande teori kunna förklara mikro, makro och mittemellan, allt från elementarpartiklarnas natur till gravitation mellan galaxer.

Inom samhällsvetenskapen finns faktiskt en motsvarande Teori för allt. Den förklarar allt från finanskriser, svält, massinvandring, storskaliga krig till varför civilisationer slutligen går under. Teorin slår fast att grundproblemet är koncentration av politisk makt. Tyvärr är det få som känner till sambandet mellan maktkoncentration och kaos. Det är vanligare att tro att samhällets problem beror på demokratiunderskott. I själva verket är det få statsskick som är mer gynnsamma för maktkoncentration än demokrati, särskilt när det kombineras med likriktad media och politiska läroplaner.

Överstatliga organ bakom globalismen

En distinktion är på sin plats. Globalisering är inte globalism. Det förra innebär tillgång till internationell handel, resor och intryck från hela världen. Globalism å andra sidan är en ideologi och en process som innebär att allt mer politisk kontroll samlas i allt färre händer, längre och längre ifrån vanligt folk. Globalism är inget annat än den mest extrema formen av maktkoncentration.

Den uppmärksamme ser hur globalismen breder ut sig i vår omvärld, en utveckling som kraftigt accelererat under den så kallade ”pandemin”. Allt fler delar av våra liv underkastas politiska beslut som fattas i överstatliga organ långt över våra huvuden. De mest välkända är de offentliga som går under bokstavskombinationer som EU, FN, WHO, IMF, BIS, OECD, G20, G7. Även NATO måste räknas hit, en aggressionspakt som på senare år utrotat fler kristna nationer och krattat manegen för muslimskt ockupation effektivare än någon annan överstatlig sammanslutning. Se till exempel fallet Kosovo. Men det finns även privata globalistorgan och NGO-er som World Economic Forum, Bilderbergkonferensen, Trilaterala kommissionen och många andra.

Coronafonden, Cementakrisen, skogen är exempel på globalistiska tragedier

Maktförskjutningen från folk, lokalsamhällen och nationer till överstatliga organ innebär i praktiken att människors frihet minskar. Vi kan inte längre stifta egna lagar när EU-rätt gör anspråk på att trumfa nationell rätt. Se till exempel EUs utfall mot Ungern när de vidtog initiativ för att skydda små barn mot trans- och homosexpropaganda. Det strider mot EUs uppfattning om ”diskriminering” att inte tillåta propaganda för könsoperationer riktad till små barn.

Se också vad som händer med kontrollen över våra naturresurser i Sverige. Cementa-historien är en konsekvens av globalistisk klåfingrighet på miljöområdet som får långtgående konsekvenser för Gotland, för gruvnäringen i norr och byggbranschen i hela landet. Samma är det med svensk skogsnäring där EU nu försöker ta kontroll över medlemsländernas skogar i klimatets namn.

Invandringen är en annan tragedi för västvärlden som också ligger globalismen varmt om hjärtat.

Globalistiska krafter jobbar också, både via USA, EU och OECD, för att globalt bestämma lägsta tillåtna skattesatser och svartlista trilskande stater som ”skatteparadis”.

Globalismen drivs av dumhet och ondska

Tar man några steg bakåt och ser på utvecklingen i 50 års perspektiv tycks vi vara på väg mot en global Sovjetunion 2.0. Konspirationsteoretiker har länge varnat för en kommande världsregering. Trenden pekar åt det hållet. Det ser inte bättre ut än att foliehattarna håller på att få rätt.

Vad driver globalismen? Det kan vara en naturlig konsekvens av att människor med makt gärna utökar sina domäner. Det är varför organisationer alltid växer och vägrar avskaffa sig själva ens när deras syfte är uppfyllt. Det gäller inte minst politiska organisationer som erbjuder en lukrativ födkrok för människor med maktambitioner eller otillräcklig kompetens för att hävda sig i den privata sektorn. Det förklarar varför de folkvalda aldrig hävdar svenskt självbestämmande utom möjligen när det gäller snuset. Inget motstånd mot den hiskeliga coronafonden som enbart är en nettoförlust för Sverige. Inget motstånd mot invandringskvoter. Inte ens en svensk underskrift på den gemensamma skrivelsen från ett antal EU-länder mot EUs planerade skogsövertagande.

Det enda som majoriteten av våra folkförrädare till politiker månar om är vägen till nästa prestigejobb inom något av de globalistiska organen med hög lön och försumbart ansvar. De betalar med vår självständighet, som säljs ut bit för bit. Man biter inte den hand som föder en.

En annan möjlig drivkraft bakom globalismen är att vi faktiskt är utsatta för planerade konspirationer för att avsiktligt skada oss. En konspiration är egentligen inget konstigare en grupp människor smider planer bakom lyckta dörrar. Ett rumsrent ord för konspiration är politik. Med tanke på Europas dystra utveckling de senaste årtiondena finns det en gräns för när man kan sluta tro på systematisk otur och börja fundera om det inte finns en plan.

Frågan om globalismens drivkraft kan alltså sammanfattas i den eviga frågan: Är det dumhet eller ondska? Antagligen är det en kombination. Ett mindre antal människor vet nog vad de sysslar med, hur man berikar sig själv och samtidigt demoraliserar och oskadliggör sina fiender. De flesta medskyldiga är dock bara så kallade nyttiga idioter. De tror att de gör gott, att de ”räddar klimatet”, bekämpar rasism, slåss mot världens orättvisor samtidigt som de hjälper till att överföra allt mer makt från folken till globalisterna. Till kategorin nyttiga idioter måste man räkna i stort sett alla svenska politiker och funktionärer, utom möjligen en handfull sociopater ibland dem, som på riktigt föraktar undersåtarna och vårt land.

Skrämselpropaganda gör att människor villigt lämnar ifrån sig sina friheter

Det är lätt att få människor att lämna ifrån sig sin frihet. Det vanligaste sättet är med skrämselpropaganda om diverse globala problem och sedan förklarar man att ”globala problem kräver globala lösningar”. Typiska sådana förment globala problem är klimatet, världssvält, pandemier, krig, flyktingar, invandring, orättvisor baserat på kön, HBTQ, rasism etc. Alla dessa ”kriser” omfattas av FNs globalistiska Agenda 2030, och i World Economic Forums ”kapitalistiska” variant av samma agenda, kallad ”The Great Reset”. Deras mål låter vid en första anblick vällovliga, men funderar man över den maktkoncentration de implicerar blir man förskräckt.

Faktum är att globala problem skapas av globala lösningar. Ett decentraliserat samhälle med lokalt självbestämmande är mer stabilt; eventuella misslyckanden blir små och isolerade. I en centralstyrd värld blir misslyckandena globala.

Globalismen måste bekämpas med uppbåd på gräsrotsnivå

Det är hög tid att göra något. Röstande på partier i all ära, men det räcker inte. Mediaprojekt i all ära, men det räcker inte heller. Det behövs något nytt men som ändå är väl beprövat. Det behövs en folkrörelse. Vi måste börja från gräsrotsnivå. Svenska folket har tyvärr blivit så andligt korrumperat av feminism, invandringsvurm, klimatångest och andra globalistiska villfarelser. Vi måste peka på en bättre väg, en väg där vi får styra oss själva. Vi måste ingjuta hopp om att något kan göras. Vi måste träffas rent fysiskt. Det finns inget som skapar entusiasm och hopp som fysiska möten mellan goda människor.

Tiden är mogen nu. Människor lider. Lockdowns, arbetslöshet, eskalerande våld, ständigt inflöde av aggressiva främlingar, snabbt stigande priser. Inte minst landsbygden är trött på att detaljstyras från huvudstäderna. Allt fler goda människor lyssnar och många vill göra något men vet inte vad. Någon måste leda.

Folkungens och din roll i kampen mot globalism

Vår ambition på Folkungen är att vara en sådan samlande kraft. Det kommer komma mer från oss. Men vi behöver också din hjälp. Sprid våra artiklar, organisera lokala evenemang, bjud gärna in oss att tala. Vi behöver bli en kritisk massa men vi behöver inte bli majoritet. Globalismen måste stoppas och självstyret måste skyddas från folkvalda som använder det som valuta för sin egen karriär.

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring, skaldade biskop Thomas på 1400-talet till stöd för Engelbrekt och hans nationella kamp mot Kalmarunionen, dåtidens EU. Det skulle ta nästan ytterligare 100 år och kosta blod innan nationalstaten Sverige till slut kunde dra sig ur och återfå sin självständighet. Det är bråttom nu. Det får inte ta 100 år igen. Det behöver inte ta 100 år igen. Vi kan börja idag.

Klaus Bernpaintner
Klaus Bernpaintner
Halv upplänning, halv bayrare, hel civilingenjör och ekonom. Älskar naturen, släktforskning, min plats på jorden. Drivs av nyfikenhet och längtan efter frihet. Söker ständigt nya pusselbitar för att förstå tillvaron. Måste tvångsmässigt dela nya upptäckter med min omvärld. I ständig opposition mot det falska, onda, och fula - sökandes det sanna, det goda och det sköna. [email protected]
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här