onsdag, april 24, 2024
HemPolitikAmerikanska isolationister, våra allierade

Amerikanska isolationister, våra allierade

Gamle Fnordspotting har publicerat en ny text på sin blogg, https://fnordspotting.blogspot.com/. Glädjande att han dammar av block och penna igen då det har skrivits mycken klokskap på hans blogg genom åren. Den senaste texten är från femte mars och behandlar USAs roll och förehavanden i Europa sedan 1917 och, menar Fnordspotting, vikten av fortsatt USA-dominans i Europa på kort och medellång sikt. Han slutsats är att amerikansk isolationism skulle vara skadlig för Europa.

Fnordspotting menar att USAs stöd till Sovjet under mellankrigstiden och andra världskriget skapade ett starkt Sovjet/Ryssland samtidigt som USAs efterkrigspolitik har gjort Europa svagt och beroende av USAs närvaro och militära beskydd. Ett abrupt amerikansk tillbakadragande från Europa skulle göra Europa sårbart för ett östligt hot. Vidare menar Fnordspotting att västvärldens välstånd till stor del är beroende av petrodollarns världsdominans och att den skulle falla om USA blev mer isolationistiskt med kraftigt sänkt levnadsstandard i väst som följd.

Jag är lite förvånad och ett sting av besvikelse träffar mig över Fnordspottings så kortsiktiga perspektiv. En europeisk frigörelse från USAs dominans är helt nödvändigt för att Europa ska resa sig igen till en ny storhetstid. Jag kan i och för sig tänka mig att Fnordspotting håller med på lång sikt men jag menar att det är bättre att riva av plåstret snabbt.

Jag skulle säga att det omedelbara säkerhetspolitiska hotet mot Europa från Ryskt håll är överdrivet, givet att europeiska länder slutar bekriga Ryssland på alla sätt utom att sända in egen trupp till fronten, som många länder gör. Att Ryssland attackerar länder och områden som historiskt varit ryska och har en rysk majoritetsbefolkning eller en stor rysk minoritetsbefolkning är en sak. Att de i närtid skulle rulla vidare in i länder de inte har någon historisk anknytning till, såsom Polen, Tyskland o.s.v. är något helt annat.

Att klamra sig fast vid ett kortsiktigt välstånd med hjälp av en ändå fallerande och orättfärdig petrodollar är bara futtigt och ynkligt. För våra barn och barnbarn är det bättre att Europa frigör sig från USAs kontroll så fort som möjligt och därefter börjar bygga en ny blomstringstid. Det är det enda långsiktigt rätta och hedervärda. Visst kan det verka läskigt för barnet att pappa släpper greppet därbak vid cykelträningen men det är först när det är gjort som utvecklingen tar fart på allvar.

Europa är så nedtryckt av amerikansk maktutövning att vi accepterar all kulturmarxism som ständigt flödar över Atlanten, pridespektakel, usel arkitektur, simpel snabbmat och taskig klädsel. För att inte tala om acceptansen av sprängningen av viktig europeisk energiinfrastruktur som Nordstream, som Seymour Hersh visat att USA utförde. Tyskland och Europa bara accepterar denna krigshandling. När Europa tvingas ta eget ansvar och dess folk slutar kröka rygg kommer utvecklingen ta fart snabbt och gå fort, ju förr desto bättre. Ingen anledning att vänta på bättre tider. De som står för, och driver denna utveckling i USA är amerikanska isolationister, jag ser dem som våra allierade på andra sidan Atlanten.

Andreas Råvik
Andreas Råvik
Andreas är civilingenjör som gillar teknik, natur, kultur, historia och det naturligt sköna. Ifrågasätter reflexmässigt det rådande narrativet som serveras med sked i media. Söker ständigt efter sanning och det långsiktigt goda för familj, släkt och folk. Gillar, och är alltid öppen för, nya perspektiv och infallsvinklar på invanda föreställningar, men står alltid på frihetsälskande folks sida.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här