måndag, maj 27, 2024
HemPolitikFamilj och friheten

Familj och friheten

I västvärlden, med Sverige som extrem, har vi en moralisk syn på individen som okränkbar och fri. Enligt den synen är det traditionella samhället en boja för individen. Moderniteten är frihet! Frihet från familjens och samhällets förtryck.

Varför är vi så besatta av familjen och dess sammansättning? Se tillbaka några generationer eller utanför västvärlden. Begreppet familj hade en helt annan innebörd.

Människor är gjorda för att ingå i stabila sociala sammanhang som strävar mot gemensamma mål. Efterkrigstidens unga flyttade från uppväxtorten för att få en ljusare framtid. Man fick nya sociala sammanhang att anpassa sig till. Kvinna och mor skötte hushåll och familj. Mannen tjänade brödfödan utanför hemmet. Nya sociala strukturer att falla tillbaka på och skyddsnät av social stöttning och ledsagning fick man skapa själv. Idag gör vi uppror mot efterkrigstidens atomfamilj och det är egentligen inte konstigt.

Den frustration som skapades då ser vi konsekvenserna av nu när nästan allt ska ske utanför familjens försorg. Den ensamma husmodern och lönearbetande husfadern var inte höjden av lycka. Mycket professionaliseras och sköts via välfärdstjänster och profession för att befria oss från kärnfamiljens ok. Vi ser det också i stjärnfamiljen där kärnfamiljen utökas till en vidare krets.

Konservativa strömningar ser tillbaka till det som nyligen övergetts. Reaktionära letar efter det som fungerat. En gyllene epok av paradis finns inte. Varför vantrivs vi så i kulturen?

Ingrid B
Ingrid B
Mor och människa. Ser tillbaka för att försöka förstå nuet.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här