måndag, maj 27, 2024
HemPolitikPolitiserad utbildning av de minsta barnen

Politiserad utbildning av de minsta barnen

Många människor är inte medvetna om att läroplanen även för förskolan är full av politisering och för små barn svåra koncept. Många tror att förskola är lekis där barnen tas väl omhand, lär sig att rita gubbar, äta med bestick, fläta och hålla sams. Icke!

Neden följer några politiska skrivningar i läroplanen för förskola. Förskolepersonal sätter en stolhet i att följa detta politiserade styrdokument. Ett axplock:

“Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.”

“Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.”

“Medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet.” 

“Inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.”

Vad för mål behöver barn 1-5 år uppnå gällande områden miljö, jämställdhet och solidaritet? Är dessa koncept något som barn i dessa åldrar behöver internalisera?

Oavsett om man håller med om dessa värderingar eller inte så är det ett fokus för verksamheten som ovanifrån bestämts utan hänsyn till föräldras (kallas på PK-språk vårdnadshavare) värderingar eller barns faktiska behov. Jag anser att undervisning och fokus på värderingar tränger ut den nödvändiga omsorgen i många fall. En skicklig person kan lyckas väl med båda, men så är tyvärr sällan fallet. Många svåra koncept och problem introduceras för tidigt i barnens liv via målen med undervisningen. Det tar fokus från det som verkligen är viktigt för små barn, omsorg, trygghet och fri lek.

Läroplanen återkommer till utbildning som ett mål för verksamheten. Det är viktigt att göra skillnad på utbildning och lärande, trots att de är nära besläktade. Utbildning är en process inriktad på att leverera och organisera information och vägleda mottagaren. Lärande fokuserar på individens aktiva förvärvande av kunskap och förståelse. Lärande är en mer organisk och individuell process. 

Ingrid B
Ingrid B
Mor och människa. Ser tillbaka för att försöka förstå nuet.
Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här