måndag, maj 27, 2024
HemOpinionVåra barns skulder betalar invandringens kostnader

Våra barns skulder betalar invandringens kostnader

Jag berörde i en tidigare text skuldsättningen i samhället och konstaterade att statsskulden om 1200 miljarder framstår som beskedlig jämte hushållens belåning på 4500 miljarder. Göran Persson varnade för ofrihet genom statsskulden. Idag är den skulden 40% lägre, men hushållens skulder som andel av deras disponibla inkomst har fördubblats. 

Det är förstås bostadsmarknaden som drivit upp hushållens belåning. Låg ränta och hög efterfrågan på bostäder. En efterfrågan som till stor del beror på invandring.

Invandringsöverskottet under perioden 2006-2020 är knappt en miljon. Vi vet att invandrarkollektivet i hög utsträckning är sammansatt av individer som är mycket långt ifrån att vara nettoskattebetalare. Invandringens behov av bostäder har inte på något sätt finansierats av de behövande själva. 

Riksdag och regering har genom anvisningslagen tvingat på kommunerna invandring och ålagt dem att försörja invandrarna med bostäder. De enda bostäder politiker förfogar över, är de kommunala bostadsbolagen i allmännyttan och de dryga 800 000 lägenheterna där. Om vi schablonmässigt räknar med ett behov av en lägenhet per två invandrare, så ger den där knappa miljonen invandringsöverskott upphov till behovet av 500 000 lägenheter. Det är 62,5% av allmännyttan. På blott 15 år.

Under samma tidsperiod har det färdigställts knappt 200 000 hyresrätter i nyproduktion. Fem invandrare per nyproducerad hyresrätt. Resultatet är enorma undanträngningseffekter och ett prisrace på bostadsrättsmarknaden, när ursprungsbefolkningen tvingas dithän. 

Grafik: Folkungen. Källa: SCB

Vi närmar oss två mandatperioder med socialistiskt styre. Det röda stödet för invandringen har varit kompakt. Samma styre gillar offentlig konsumtion och föredrar regleringar och planekonomiska lösningar framför ren marknadsekonomi. Ändå har laissez-faire praktiserats i hanteringen av invandringens ekonomiska effekter. Med andra ord: någon plan för att hantera en aggressiv befolkningsökning har man inte haft.  

Det är viktigt att förstå att ovan resonemang direkt kan överföras till annan samhällsinfrastruktur. Någon plan för utbyggnad av VA-system, vägnät, vårdcentraler, reningsverk, skolor, …, fanns inte. Vad är ledtiden på att utbilda läkare? Några ansträngningar att försörja samhället med poliser, sjuksköterskor eller lärare, löpte inte parallellt med Reinfeldts eller de rödgrönas invandringsraseri. 

Saken ska inte missförstås för inkompetens eller slarv i tanken hos politikerna. Det är landsförräderi som har begåtts och det ankommer på oss att aldrig glömma detta. Bostäder som skulle gått till våra barn, lämnades till främlingar.

Anvisningslagen visar också hur det kommunala självstyret har slagits sönder. Kommunerna är idag en spillra, både i antal och i maktförhållande gentemot riksdagen, jämfört med förr. Om riket vore organiserat i ett större antal kommuner, var och en med självkänsla och makt över sina angelägenheter, skulle riksdagens övergrepp ha stoppats i dess linda.

Läs mer om vikten av lokalt självbestämmande

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här