tisdag, juni 18, 2024
HemOpinionFörräderi

Förräderi

Vår tids kultur har förlorat flera av de dygder som finns i en högkultur. Vi befinner oss på randen till det trendbrott som alltid sker i slutet av en epok. Alla riken omstörtas inte i krig men nedgången kan komma plötsligt, studerar man tidigare kulturer så sker det ofta på omkring en mansålder. Varför, hur och när nedgången kommer och vad som föregår fallet tänkte jag beröra i tre separata delar, Broderskap, Förräderi och Motstånd. Detta är den andra delen, Förräderi.

Avsaknad av manlighet

I förra delen, Broderskap, beskrev vi begreppet manlighet och dess dygder, t.ex. mannens inneboende vilja att försvara kvinnan. Jag kan inte nog understryka vikten av det kvinnliga. Utan det kvinnliga kan det manliga inte finna mening och kommer att förgås.

Konsekvensen av avsaknad av det manliga, broderlighet, moral och ryggrad kan till exempel stavas Ulf Kristersson. Han är en svag karaktär, feminiserad och som i sin avsaknad av manlighet blir oförmögen att få avkomma. Kristersson är inte en ledare, vilket en man i statsministerämbetet bör vara. Kristersson är, likt i stort sett alla politiker i västerlandet av idag, en följare. Han söker en ledare att följa och han finner vad han söker i överstatliga organ, såsom EU, FN, Nato, WEF, Bilderberggruppen m.fl.

Förräderiet

Följden blir att Kristersson och hans gelikar underordnar sig ledarna för de överstatliga organen och ser dessa som sina uppdragsgivare. På uppmaning från dessa globalister säljs makten och demokratin ut. Detta är ett förräderi gentemot det folk som Kristersson egentligen ska företräda och se som sina uppdragsgivare. Härav följer en politik som går emot folkviljan, ett förräderi.

Jag har länge påtalat varför feminiserade män som Kristersson är livsfarliga; de saknar vad riktiga män har, och de köpslår med främmande makt. När de ger de bort makten från svenska folket till globalister blottlägger de sin egen svaghet och förråder sitt land och folk. Därför är svaga män farligare än starka.

Svenska och Europeiska politiker i allmänhet är en blek kopia av vad ståldamen Margaret Thatcher var. Hon var en kvinna som tvingades in i en mans roll och genom det vann stöd och respekt, vad man än tycker om hennes politik. Det är mycket länge sen vi såg riktiga ledare i Europa.

I en så skev verklighet som den vi lever i framstår därför starka tydliga män som hot. Som exempel kan nämnas Putin, Trump m.fl. Svenska feminiserade män ser starka ledare som farliga. De ser hellre upp till, och väljer en svag ledare, en följare. Brist på testosteron och osäkerhet på sin manlighet projiceras på så sätt både uppåt och nedåt. De ser hellre nån som förråder dem än den starka ledaren som utmanar dem.

Tomas Larström

Kristen familjefar, jägare och civilekonom.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här