tisdag, juni 18, 2024
HemOpinionBroderskap

Broderskap

Vår tids kultur har förlorat flera av de dygder som finns i en högkultur. Vi befinner oss på randen till det trendbrott som alltid sker i slutet av en epok. Alla riken omstörtas inte i krig men nedgången kan komma plötsligt, studerar man tidigare kulturer så sker det ofta på omkring en mansålder. Varför, hur och när nedgången kommer och vad som föregår fallet tänkte jag beröra i tre separata delar, Broderskap, Förräderi och Motstånd. Detta är den första delen, Broderskap.

Manlighet och kvinnlighet

Ett av de främsta tecknen på förfall och slutet på en epok rör samhällets allra viktigaste del, och det stavas manlighet. Men utan att beskriva kvinnlighet kan vi inte definiera manlighet. Erosionen av gränsdragningen mellan manligt och kvinnligt tar sig uttryck i feminism, hedonism och sexualisering. Den pelare som uppbär samhällets hårda strukturer stavas manligt, och lika viktigt, vad som fyller samhället med dygd, omsorg, vördnad mm är kvinnligt. I viss mån transcenderar dessa i varandra men ytterligheterna fyller en mycket viktig funktion.

Broderskap som produkt av manlighet är ryggraden i skyddet av det kvinnliga, en manlig dygd är till exempel att ge upp sitt liv för kvinnor och barn.

Könsroller

Så vad händer i ett samhälle där kvinnor inte behöver, eller anser sig behöva, skydd?

Vad händer i ett samhälle där könsroller eroderas?

När män feminiseras och kvinnor maskuliniseras så försvinner själva grundvalen för samhällsbyggande; nämligen familjen, denna vackra biprodukt av det tydligt manliga och kvinnliga. Men i vår tid, där personligt förverkligande, jämställdhet och avsaknad av ansvar lyfts upp till dygd, där män och kvinnor inte längre framstår som attraktiva tack vare sina olikheter, ja då bildas inga familjer, det föds inga barn. Utan dessa två helt fundamentala delar finns det för mannen inget att försvara, inget att dö för.

Broderskap skapas, och upprätthålls, genom mäns begär att med våld skydda det kvinnliga, det kvinnliga som ska bära nya barn in i framtiden. När män inte längre har något att jobba för, kämpa för eller dö för, då dör sakta mannen, och med mannen även kvinnan, barnen och till sist hela grunden för samhället. Till slut infekteras hela samhällskroppen av denna sjukdom, kvinnor iklär sig mäns roll och vice versa.

Västvärldens förfall

I bristen på manlighet och broderlighet ser vi Europas och hela västvärldens förfall. En konsekvens av det är Västs behov av att bedriva krig mot ett konservativt Öst. Det behovet är en undermedveten krigshandling mot sig självt, sitt eget tillkortakommande, sitt eget förfall, ett krig påhejat av, i det här fallet, NATO.

Samma sjukliga behov kommer till uttryck i viljan till en påtvingad liberalisering och kritik av alla normer, på alla plan. En konsekvens av normupplösning är hbtq-rörelser med sexualisering av barn, könsingrepp på minderåriga o.s.v. Utan Riktiga män finns ingen som försvarar dessa barn.

Det går fort utför nu. Därför måste vi samla män som är villiga att jobba, kämpa och dö för varandra, inom sitt broderskap, för det kvinnliga och i förlängningen för samhället, om inte det Sverige vi ser idag, så ett framtida Sverige i miniatyr, någonstans och på flera platser.

Det är en risk, men en nödvändig risk för att rädda den spillra av Sverige såsom det en gång var.

Tomas Larström

Kristen familjefar, jägare och civilekonom.

Från skribenten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här